Rada Rodziców informuję,

że wszelkie wpłaty i darowizny na rzecz wsparcia działalności Rady Rodziców

oraz zadań statutowych szkoły można dokonywać na rachunek bankowy

Rady Rodziców: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie 

BS Przecław: 09 9184 0004 2001 0004 5896 0001 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

40 zł - 1 dziecko

50 zł - 2 dzieci i więcej 

 


W dniu 25 września 2020 r. na spotkaniu przedstawicieli Rad Oddziałowych  szkoły i przedszkola dokonano wyboru Zarządu Rady Rodziców naszej placówki.

W wyniku głosowania ustalono składy Zarządu RR.

 

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie

Przewodnicząca RR - Pani Anna Szlachetka

z-ca przewodniczącej RR - Pani Sylwia Wolak - Matera

skarbnik RR - Pani Monika Krupa

sekretarz RR - Pan Małgorzata Wilk

 

Członkowie Rady Rodziców

Pani Barbara Cichońska

Pani Paulina Cabaj

Pani Anna Lachowicz

Pani Urszula Pipała

Pani Joanna Król 

Pani Aleksandra Mucha

Pani Paulina Pyra

Pani Paulina Cieśla

Pani Sabina Harker

Pani Barbara Mazur

Pani Olga Matera

Pani Joanna Kubik