Rada Rodziców informuję,

że wszelkie wpłaty i darowizny na rzecz wsparcia działalności Rady Rodziców

oraz zadań statutowych szkoły można dokonywać na rachunek bankowy

Rady Rodziców: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie 

BS Przecław: 09 9184 0004 2001 0004 5896 0001 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

25 zł - 1 dziecko

30 zł - 2 dzieci i więcej 

 


W dniu 24 września 2018 r. na spotkaniu przedstawicieli Rad Oddziałowych  szkoły i przedszkola dokonano wyboru Zarządu RR naszej placówlo.

W wyniku głosowania ustalono składy Zarządu RR.

 

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie

Przewodnicząca RR - Pani Anna Szlachetka

z-ca przewodniczącej RR - Pani Sylwia Wolak - Matera

skarbnik RR - Pani Monika Krupa

sekretarz RR - Pan Katarzyna Sobuś - Łabuz

 

Członkowie Rady Rodziców

Pani Barbara Cichońska

Pan Krzysztof Schwanitz

Pani Urszula Pipała

Pani Anna Słąba 

Pani Lidia Gryglak

Pani Anna Jabrzyk

Pani Paulina Cieśla

Pani Marcelina Helowicz

Pani Barbara Mazur

Pani Izabela Bogacz

Pani Joanna Kubik