Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W naszej bibliotece szkolnej funkcjonuje od września 2006 r. drugie już ICIM - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem multimedialnym.

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności swoich czytelników: uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi oraz rodziców i mieszkańców Tuszymy i Białego Boru do korzystania z naszego ICIM.

Powstało ono w ramach projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS -Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażanego przez MENiS.

Projekt ma na celu:

  • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
  • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania przez uczniów oraz nauczycieli informacji dostępnej poprzez sieć Internet i informacji multimedialnej
  • zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych,
  • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów i nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
  • wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej
  • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  • wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
  • umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
  • stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym,

Biblioteka wyposażona została w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie Windows XP, ma pakiet Office 2003, oprogramowanie multimedialne (Encyklopedia PWN, Wielki multimedialny atlas Świata, Słowniki języka polskiego) oraz oprogramowanie blokujące treści niepożądane (Cenzor lub Opiekun Ucznia)

Efekty swojej pracy można bezpośrednio drukować, kopiować, skanować lub zapisywać na nośnikach elektronicznych (dyskietce lub płycie). Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY!