Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie dysponuje dobrze wyposażoną bazą informatyczną.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymała w czerwcu 2008 r. pracownię komputerową. Wyposażona jest ona w 10 stanowisk uczniowskich i 1 stanowiska nauczyciela z serwerem, skaner, sieciową drukarkę laserową, przenośny komputer i wideoprojektor. Opiekunem pracowni jest szkolny informatyk Pani mgr Halina Surman.


To już druga, otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownia komputerowa w naszej szkole. Pierwsza, otrzymana w sierpniu 2004 r. wyposażona była również w 10 stanowisk uczniowskich, 1 stanowisko nauczyciela z serwerem, zestaw multimedialny składający się z komputera osobistego i projektora multimedialnego, skanera i drukarki laserowej sieciowej – opiekunem był mgr Marian Sajdak.

Szkoła ma dostęp do Internetu przez łącze DSL o szybkości 4 Mb/s.

Posiadana baza informatyczna wraz z zestawami multimedialnymi wykorzystywana jest do realizacji procesu dydaktycznego z informatyki oraz innych przedmiotów realizowanych w szkole, umożliwia naukę i doskonalenie umiejętności pracy z komputerem naszych wychowanków.
Wszystkie posiadane komputery posiadają zabezpieczenia, które blokują dostęp do stron internetowych o treściach niepożądanych –
program CENZOR.