Już przystąpiliśmy do sprawdzianów próbnych z Nowej Ery i z GWO

Zadania dodatkowe dla uczniów klasy VI

Matematyka                                                              Język polski