Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący Zarządu 

WIKTOR HALISZ

członkowie zarządu

Magdalena ŻMUDA

Dominika TORBA

Piotr ŻMUDA

opiekunowie SU z ramienia szkoły: Pani Barbara Muniak i Pan Marian Sajdak

 


Rok szkolny 2017/2018

Wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły odbyły się  w dniu  6 października 2017r.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Milena Gawryś – przewodniczący SU

Piotr Żmuda – z-ca przewodniczącego SU

Sylwia Sylwet - sekretarz

 

 


Rok szkolny 2016/2017  

Wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły odbyły się

7 października 2016 r.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Piotr Żmuda– przewodniczący SU

Gabriela Rzeszutek – z-ca przewodniczącego SU

Zarząd SU:

Marlena Gawryś

Milena Gawryś 

Klasa I

Jakub Machała, Amelia Frącz, Kacper Zawisza

Klasa II

Adrianna Siedlecka, Kamil Sobuś, Klara Wilczyńska

Klasa IIIa

Karol Dragan, Milena Paśko, Nicole Szlachetka

Klasa IIIb

Patrycja Bogdan, Wojciech Jemioło, Dominika Torba

Klasa IV

Jakub Matera, Zofia Papierz, Julia Kozioł, Maja Ziółkowska

Klasa V

Piotr Żmuda, Jakub Torba, Sylwia Sylwet, Bartosz Lwowski

Klasa VI

Gabriela Rzeszutek, Magdalena Surdel, Marlena Gawryś, Milena Gawryś 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: Pani mgr Barbara Muniak i Pan mgr inż. Marian Sajdak


Wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły odbyły się

13 października 2014 r.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Natalia Ziomek – przewodnicząca SU

Amelia Knap – z-ca przewodniczącej SU

Zarząd SU:

Wiktoria Kościelna

Marcelina Surman

Michał Skowron

Dominika Mordasiewicz

Sekcja artystyczna

Weronika Adamska, Dominika Kruk, Izabela Gawryś, Julia Zych, Milena Sajdak, 

 

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: Pani mgr Barbara Muniak i Pani mgr Anna Basara