Rok szkolny 2015/2016

Opiekunowie Koła - mgr Anna Basara i ks. mgr Sławomir Czub

Zarząd Szkolnego Koła Caritas

 - przewodnicząca

 - z-ca przewodniczącej

 - skarbnik

 - sekretarz


 

POWSTANIE SZKOLNEGO KLUBU CARITAS

 

Z inicjatywy katechety szkolnego ks. Łukasza Kostrzewy i Pani Anny Basary oraz aprobaty Proboszcza Parafii w Przecławiu Ks. Stanisława Kudlika powstał pomysł powołania w naszej szkole Szkolnego Koło Caritas, któremu będzie patronował Caritas Diecezji Tarnowskiej. W lutym 2009 r. podjęto decyzje o rozpoczęciu procedur związanych z założeniem Koła.

 

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE SZKOLNEGO KLUBU CARITAS

 

27 marca 2009 r. odbyło się spotkanie założycielskie SZKOLNEGO KOŁA CARITAS. Pan Dyrektor Mirosław Basara zaprezentował uczniom otrzymany od Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej AKT POWOŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS w naszej szkole. Opiekun koła p. Anna Basara i asystent kościelny ks. Łukasz Kostrzewa zapoznali uczniów ze statutem koła i przeprowadzili wybory do zarządu oraz ustalili plan działań. Chęć pracy w Szkolnym Kole Caritas zadeklarowało 57 naszych uczniów.

 

CZYM JEST SZKOLNE KOŁO CARITAS ?

 

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

 

SPOTKANIE z ks. PROBOSZCZEM STANISŁAWEM KUDLIKIEM

 

W kwietniu 2009 r. przybył do naszej szkoły ksiądz Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Stanisław Kudlik. Ksiądz Proboszcz pogratulował młodym wolontariuszom i opiekunom powołania w Szkole Podstawowej w Tuszymie Szkolnego Koła Caritas. Nawiązał do postawy Wielkiego Polaka jakim jest Kardynał Stefan Wyszyński, który jest Patronem naszej szkoły, dla którego dobrem najwyższym był Bóg, Ojczyzna i drugi człowiek. Przedstawił zebranym informacje na temat zasad i celów działalności Szkolnego Koła Caritas. Zachęcał do aktywnego udziału w działalności powołanego Szkolnego Koła Caritas jako organizacji pożytku publicznego oraz zapoznał uczniów z przykładami dobrej praktyki.

 

SKŁAD PIERWSZEGO ZARZĄDU SZKOLNEGO KLUBU CARITAS

 


Przewodniczący: Marcin Czebocki
Zastępca - Kamil Żurek
Skarbnik - Marcin Czebocki
Sekretarz – Gabriela Kozioł
Opiekun Szkolnego Koła Caritas: p. mgr Anna Basara
Asystent Koła : ks. Łukasz Kostrzewa


KRONIKA DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie

 Rok 2013

Caritas u przedszkolaków.

Maj to czas nabożeństw majowych i wspólnych spotkań „majówkowych” przy kapliczkach. Chcąc zachęcić najmłodsze dzieci naszej szkoły do kultywowania tej pięknej tradycji, uczennice ze Szkolnego Koła Caritas spotkały się z przedszkolakami. W trakcie odwiedzin przybliżyły dzieciom historię przydrożnych kapliczek i tradycję majowych spotkań. Wspólnie śpiewały pieśni maryjne w tym „Czarną Madonnę”. Maluchy z zaciekawieniem słuchały czytanej bajki, chętnie odpowiadały na zadawane pytania i z zapałem przystąpiły do kolorowania otrzymanych ilustracji nawiązujących do „majówek”. Podsumowując spotkanie, starsze koleżanki poprosiły przedszkolaków aby razem z rodzicami uczestniczyły w nabożeństwach maryjnych, spotkaniach przy kapliczkach.

Przedszkolaków odwiedziły: Martina Krzyżak, Julia Wilczyńska, Martyna Siecińska.

(Maj 2013 ) MB

Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

9 kwietnia 2013 r. Dom Pomocy Społecznej w Mielcu obchodził 10-rocznicę nadania placówce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zaproszeni dyrekcji DPS z programem artystycznym o Patronie wystąpiła młodzież naszej szkoły. Udział w tym wydarzeniu był szczególnym wyróżnieniem dla naszej szkoły, która juz od wielu lat współpracuje z DPS w Mielcu i wielokrotnie odwiedzaliśmy mieszkańców prezentując programy artystyczne związane z ważnymi rocznicami i datami naszej historii. Zaproszonych gości w osobach księży, dyrektorów okolicznych szkół i instytucji kulturalnych przywitał dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mielcu Pan Jan Bury. Przemówienia okolicznościowe wygłosili zaproszeni goście, wśród nich dyrektor szkoły Pan Mirosław Basara, który przekazał życzenia dalszego rozwoju DPS oraz wyraził uznanie za dotychczasową pracę na rzecz drugiego człowieka. Młodzież zaprezentowała program, który przypominał najważniejsze momenty z życia kardynała; dzieciństwo, młodość, prześladowania, pobyt w Komańczy. W scenariuszu wykorzystano poezję Wisławy Szymborskiej i Jana Twardowskiego, muzykę Fryderyka Chopina , Wojciecha Kilara i Zbigniewa Preisnera. Zespół gitarowy pod kierunkiem pani Jadwigi Brożyny wykonał pieśni bliskie sercu wszystkim Polakom: „Czarna Madonna”, „Ojczyzno ma” , „Sutanna”, „Barka”. Na zakończenie uczennice z klasy piątej zaprezentowały etiudę taneczną o walce dobra ze złem. Części artystycznej towarzyszyła wystawa prac uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tuszymie pt. „Mój patron”.

Zespół przygotowywały panie: Anna Basara, Lucyna Szczutko oraz ksiądz Mateusz Świstak.

Skład zespołu prezentujący część artystyczną: Maria Skowron, Aleksandra Lwowska, Izabela Bigos, Klaudia Longosz, Julia Wilczyńska, Marcelina Surman, Zuzanna Bąba, Kamila Dragan, Klaudia Żurek,Marcelina Strzelczyk, Patrycja Gałda, Radosław Brożyna, Kacper Gazda, Karol Gazda, Kamil Lachowicz.

Autorzy prac plastycznych: Julia Występek, Jakub Torba, Krzysztof Słąba, Kamil Mazur, Sylwia Sylwet, Dawid Hebda, Mikołaj Majka, Kacper Madej, Alicja Żmuda, Michał Skowron, Aleksandra Syrdel, Julita Kopacz, Maksymilian Wilaszek, Julia Bukowy, Maksymilian Najuch, Amelaia Żołądź, Hubert Partyka, Michał Muniak, Patryk Paściak, Dominik Paszko, Patryk Skiba, Dominika Mordasiewicz, Małgorzata Ochab, Kacper Lasek, Karolina Machała, Klaudia Żurek, Agata Białek, Patrycja Gałda, Paulina Pogoda, Radosław Brożyna, Marlena Ozimek, Klaudiusz Strzelczyk, Patruk Sędłak, Bratłomiej Kozak, Bartłomiej Bogdan.

MB, LS (Kwiecień 2013)