Nauczyciele Przedszkola w Tuszymie

 w roku szkolnym 2018/2019

 

  mgr Monika Lwowska, mgr Joanna Borys - oddział 3-latków, 

mgr Ewa Jaworska -Markulis  - oddział 4-latków, nauczyciel biblioteki

mgr Ewa Pastuszak - oddział 5-latków

mgr Jadwiga Brożyna - oddział 6-latków

 

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III

mgr Maria Ozimek  - wychowawca klasy I a,

mgr Maria Sajdak - wychowawca klasy I b,

mgr Jolanta Borys - wychowawca klasy II a, Barbara Kopacz - nauczyciel klasy II a, z-ca dyrektora szkoły

mgr Agata Borkowska - Gazda - wychowawca klasy II b,

mgr Barbara Muniak  - wychowawca klasy III

 

 Nauczyciele w klasach IV - VIII

mgr Ewa Arciszewska - nauczycielka języka polskiego

mgr Lucyna Szczutko -   wychowawca klasy IV, nauczycielka języka polskiego i historii, logopeda

mgr Anna Basara - wychowawca klasy V b, nauczycielka wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej i biblioteki

mgr Halina Surman - wychowawca klasy VII, nauczycielka matematyki, fizyki i zajęć komputerowych 

mgr Małgorzata Wszołek - wychowawca klasy V a, nauczycielka przyrody i geografii, nauczyciel biblioteki

mgr Marian Sajdak - wychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych 

mgr Justyna Cyran - nauczycielka języka angielskiego,

mgr Magdalena Wieczerzak - wychowawca klasy VI, nauczycielka języka angielskiego i historii 

mgr Barbara Muniak - nauczycielka muzyki, plastyki i biblioteki

mgr Jolanta Borys - nauczycielka plastyki i techniki,

mgr Mirosław Basara - nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor szkoły

mgr Agata Borkowska-Gazda - nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, 

ks. mgr Marcin Raś - katecheta

mgr Dorota Kurgan - nauczycielka świetlicy szkolnej, logopeda

mgr Agnieszka Walaszek - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Zofia Rysiewicz - nauczycielka biologii

mgr Stanisław Wilczyński - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,

mgr Rafał Chęciek - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Mordasiewicz - nauczycielka chemii

mgr Lucyna Kubica - nauczycielka rewalidacji

mgr Ewa Pastuszak - pedagog szkolny

mgr Monika Lwowska- pedagog szkolny