Nadanie imienia

         Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 30 maja 2006 roku. rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą świętą odprawioną pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Budzika przez księży proboszczów: ks. dziekana Kazimierza Czesaka z Mielca; ks. Marka Hołowickiego z Łączek Brzeskich; ks. Mieczysława Głowę z Dobrynina; ks. Mieczysława Świętka z Kiełkowa; ks. Mariana Bracha z Przecławia; księży rodaków: ks. kanonika Władysława Bystrka z Chojnowa w Diecezji Legnickiej i ks. dziekana Sanisława Szałdę z Lisiej Góry; księży katechetów: Jerzego Bulsę z Bochni, Wiesława Pieję z Dębicy, księży z Przecławia: ks. Waldemara Cieślę, ks. Marcina Babińskiego i ks. Dominika Niemca; ks. Jacka Kurcza z Mielca-Rzochowa.

 

Podczas uroczystości ks. biskup poświęcił sztandar szkoły i wygłosił homilię, w której przypomniał życie i dokonania Kardynała Wyszyńskiego.

Następnie odbył się ceremoniał nadania imienia i przekazania sztandaru szkole. Dzieci zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny zawierający pieśni religijne i patriotyczne oraz złote myśli Prymasa Tysiąclecia. Występ wzruszył i zachwycił zgromadzonych gości poziomem artystycznym, właściwie dobraną tematyką utworów oraz obyciem scenicznym dzieci.

 

Po wystąpieniach zaproszonych gości, którzy gratulowali trafnego wyboru patrona, ks. Biskup poświęcił pamiątkową, granitową tablicę znajdującą się na zewnątrz budynku szkoły,a także obraz z wizerunkiem Kardynała, namalowany przez Wojciecha Kaszuba.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma Pan Zygmunt Jurasz przekazał Dąb Papieski nr 142, ofiarowany szkole przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Posadzono go uroczyście przed budynkiem szkoły. Będzie on żywym pomnikiem ku czci naszego Papieża Jana Pawła II.

 

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zwiedzili szkołę i wystawę zgromadzonych pamiątek związanych z Patronem Szkoły. Dokonali także wpisów w księdze pamiątkowej.


Wszystkim uczestnikom uroczystości, sponsorom, tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Tuszymie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego gorąco dziękujemy.