Rok szkolny 2019/2020


  Spotkanie wywiadowcze

  W dniu 21.11.2019r.  (czwartek) o godz. 17.00

 odbędzie się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW


 

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców naszej placówki dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

31 październik 2019 r., 21 - 23.04.2020 r. ( egzamin klas VIII ), 30 kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r. ( piątek po Bożym Ciele ), 24 i 25 czerwca 2020 r.

                                                                                                                                                         MB


Informujemy, że dzień:   

31 października 2019 r. (czwartek - przed świętem Wszystkich Świętych)

jest w naszej szkole dniem wolnym.

Dla dzieci rodziców obojga pracujących, które nie będą mogły mieć zapewnionej opieki w domu  szkoła zorganizuje pobyt w świetlicy.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 7 dni przed w/w dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.


Gala Piosenki Biesiadnej "Bawimy się w Stylu Folk"

Informujemy, że w dniu 10 października 2019 na terenie ZSP realizowane jest zadanie pt. "Bawmy się w Stylu Folk".  Gala Piosenki Biesiadnej, to przegląd twórczości dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Przecław. Trzyosobowe zespoły i soliści prezentują utwory ludowe, biesiadne pochodzące z regionu Rzeszowa, Kolbuszowej, Przeworska, lasowiackie, rzeszowskie. 
"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna".  

Informacja dla rodziców

Dzień 14 października 2019 r. ,,Dzień Nauczyciela" (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W razie potrzeby zapewniamy opiekę świetlicową dzieciom rodziców obojga pracujących. Zainteresowanych  rodziców prosimy o zgłaszanie w/w potrzeb do wychowawców klas.

Informujemy również, że przedszkole w Tuszymie pracuje w tym dniu zgodnie z planem.


 Spotkanie wywiadowcze

 W dniu 19.09.2019r.  (czwartek) o godz. 17.00

odbędzie się spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW


 

 Plany klas


 Godziny odjazdów autobusu z poszczególnych przystanków.


Narodowe czytanie

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza uczniów i rodziców na Narodowego Czytanie, które  odbędzie się 7 września o godzinie 16.00 na terenach zielonych szkoły.  W tym roku czytamy nowele: „ Katarynkę” B. Prusa” i „ Dym” M. Konopnickiej, „ Sachem” H. Sienkiewicza. Lektury te będą czytać zaproszeni goście, dyrektorzy, artyści, uczniowie. W programie również, konkurs na najstarsze wydanie nowel, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, quizy dotyczące lektur. Prosimy o przyniesienie swoich książek oraz zgłaszanie się chętnych do czytania. INFORMACJA

  Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie informuje Rodziców i Uczniów, że uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09. 2019r. (poniedziałek) w następującym porządku:

- godz. 9.00 – uczniowie klas I – VIII

- godz. 11.00 – dzieci przedszkolne.

Jednocześnie informujemy, że Przedszkole w Tuszymie w dniu 02.09.2019r. (poniedziałek) pracuje zgodnie z dziennym planem, tj.  od 6.00 do 16.00.

Dla dzieci, które zgodnie z zadeklarowanym przez rodziców czasem będą przebywać w tym dniu w oddziałach dłużej niż spotkanie inauguracyjne, zapewniamy posiłek stosownie do czasu ich  pobytu  przedszkolu.

 Serdecznie zapraszamy!


 Ważne dokumenty

 

DEKLARACJA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 DOTYCZĄCA  UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

 W  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W TUSZYMIE

 

WNIOSEK

w sprawie dowozu ucznia do i z placówki oświatowej

 na terenie Gminy Przecław w roku szkolnym 2019/2020


Rok szkolny 2018/2019 

Informacja

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

rozpocznie się w naszej szkole w dniu 19.06.2019r. (środa) o godz. 8.30


 

 

Informacja dla rodziców

 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły, po zaciągnięciu opinii

Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie

dzień 18.06.2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


Informację o potrzebie zapewnienia w tym dniu opieki proszę kierować do wychowawców oddziałów.


 Spotkanie wywiadowcze

W dniu 22.05.2019r.  (środa) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW


 Rekrutacja na zajęcia plastyczne i taneczne

 
W tym tygodniu ruszyła rekrutacja na zajęcia plastyczne i taneczne w ramach  Akademii Małego Artysty. Zajęcia  taneczne i plastyczne prowadzić będzie pani Jadwiga Brożyna w ramach  projektu realizowanego z oferty zadania publicznego Ochrona kultury, sztuki, dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Celem tego zadania jest  przybliżenie zasobów kulturowych regionu poprzez naukę tańców i pieśni i lasowiackich.

 

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji i terminów zajęć udziela pani mgr Jadwiga Brożyna.

Informacja przypominająca dla rodziców

o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

31 października 2018 r. (środa przed świętem Wszystkich Świętych)

2 listopada 2018 r. (piątek - Dzień Zaduszny)

21 grudnia 2018 r.  (piątek - przed Wigilią)

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa - egzamin ósmoklasisty)

2 maja 2019 r. (czwartek) – długi weekend

19 czerwca 2019 r. (środa- przed Bożym Ciałem)

W powyższych dniach na życzenie rodziców szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 7 dni przed danym dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.

 


Rekolekcje Wielkopostne dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Tuszymie 

11 – 13 marca 2019 r.

 

Poniedziałek i wtorek – 11 i 12 marca – BUDYNEK SZKOŁY 

Uczniowie uprawnieni do dowozu autobusem przyjeżdżają do szkoły zgodnie z harmonogramem przyjazdów. 

8.00-9.30  – katecheza rekolekcyjna kl. 1 – 4

8.00-10.00 – zajęcia przedrekolekcyjne dla uczniów kl. 5 – 8 

10.00-11.30 – katecheza rekolekcyjna kl. 5 – 8 

9.30-11.30 – zajęcia porekolekcyjne dla uczniów kl. 1 – 4 

11.30 -12.00 – obiad i zakończenie zajęć 

12.00 – odjazd autobusu (wszyscy uczniowie uprawnieni do odwozu) 

Zapewniamy opiekę świetlicową dla dzieci zapisanych do świetlicy. 

Środa – 13 marca – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY w PRZECŁAWIU 

Uczniowie uprawnieni do dowozu autobusem przyjeżdżają do szkoły zgodnie z harmonogramem przyjazdów  - klasy 1-5 

7.50 –  sprawdzenie obecności i wyjazd do kościoła pod opieką nauczycieli (kl. 1 – 5) 

8.00 - 9.30 katecheza rekolekcyjna, spowiedź i Msza na zakończenie rekolekcji kl. 1 – 5 

10.00 - 10.30 – obiad dla klas 1-5 i zakończenie zajęć 

10.30 – odjazd autobusu (uczniowie kl. 1 - 5) 

9.00 – oczekiwanie  uczniów uprawnionych do dowozu na autobus szkolny zgodnie z jego trasą – kl. 6-8 

9.45 – sprawdzenie obecności i wyjazd do kościoła pod opieką nauczycieli (kl. 6 – 8) 

10.00 - 11.30  katecheza rekolekcyjna, spowiedź i Msza na zakończenie rekolekcji (kl.6-8) 

11.45 - 12.15 – obiad dla klas 6-8 i zakończenie zajęć 

12.15 – odjazd autobusu (uczniowie kl. 6 – 8) 

Zapewniamy opiekę świetlicową dla dzieci zapisanych do świetlicy 

Przedszkole w Tuszymie  podczas rekolekcji pracuje zgodnie z planem

 

Spotkanie wywiadowcze

W dniu 29.01.2019r.  (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW


 

 Informacja o dyżurze nauczycielskim

Informujemy Państwa, że w dniu 10 stycznia (czwartek) w godzinach  od 17.00-18.00

 w naszej szkole będzie pełniony kolejny dyżur nauczycielski.

 Zapraszamy zainteresowanych rodziców.

Z poważaniem
dyrekcja szkoły


 Przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą informacją dzień:   

21 grudnia 2018r. (piątek - przed Wigilią)

jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


 Informacja o dyżurze nauczycielskim

Informujemy Państwa, że w dniu 13 grudnia (czwartek) w godzinach  od 17.00-18.00

 w naszej szkole będzie pełniony kolejny dyżur nauczycielski.

Zapraszamy zainteresowanych rodziców.

Z poważaniem
dyrekcja szkoły


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 29.11.2018r.  (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW


 Informacja dla rodziców

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2018r. (czwartek) nie odbędą się konsultacje nauczycielskie,

gdyż w listopadzie planowane jest w dniu 21.11.2018r. spotkanie wywiadowcze.

Serdecznie zapraszamyInformacja o dyżurze nauczycielskim

Informujemy Państwa, że w dniu 11 października (czwartek) w godzinach  od 17.00-18.00

w naszej szkole będzie pełniony dyżur nauczycielski.
W trakcie spotkania omówimy ważniejsze bieżące sprawy szkoły

i udzielimy informacji o postępach dzieciaków zainteresowanym rodzicom.
Z poważaniem
dyrekcja szkoły 


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 26.09.2018r.  (środa) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW

(także przedszkola)


Informacja o pracy świetlicy szkolnej

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie informuje Rodziców, że świetlica szkolna pracuje od 6.30 do 16.00.

W razie potrzeby można pozostawić dziecko pod opieką Wychowawczyń przedszkola (oddział 3-latków).

Informujemy również, że pomieszczenia świetlicowe znajdują się na I piętrze dawnego Samorządowego Domu Kultury (wejście od strony ulicy)


Ogłoszenie

Zebranie informacyjno-organizacyjne dla rodziców dzieci z Przedszkola w Tuszymie

(dotyczy również dzieci nowo przyjętych) odbędzie się w dniu 29.08.2018r. (środa) o godzinie 17.00


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie

odbędzie się w dniu 03.09.2018r. (poniedziałek) o godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców i uczniów 


 Rok szkolny 2017/2018

Przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą informacją dzień:   

1 czerwca 2018r. (piątek - po Bożym Ciele)

jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


Szanowni Państwo!

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie i Dyrekcja Placówki po raz czwarty serdecznie

zapraszają Rodziców i dzieci na Święto Rodziny, które odbędzie się 26 maja 2018r. (sobota)

w godzinach od 16.00 do 21.00.

Jak co roku proponujemy wiele atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie.

Szczegółowy program imprezy znajdą Państwo na okolicznościowych plakatach.

Prosimy o zabranie koców, aby wygodnie usiąść na trawie.

 

Organizatorzy


INFORMACJA 

Przypominamy rodzicom, że w dniu 17.05.2018r.  (czwartek) w godz. 17.00-18.00 przypada kolejny termin konsultacji nauczycielskich.


Przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą informacją dni:  

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

2 maja 2018r. (środa) – długi weekend

4 maja 2018r. (piątek)

są w naszej szkole dniami wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


Wywiadówka kwietniowa

 W dniu 25.04.2018r.  (środa) o godz. 17.00 odbędzie się  w naszej szkole kolejne w tym roku szkolnym spotkanie wywiadowcze. 

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


INFORMACJA

Przypominamy rodzicom, że w dniu 12.04.2018r.  (czwartek) w godz. 17.00-18.00 przypada kolejny termin konsultacji nauczycielskich.


Informacje związane z dojazdem dzieci na rekolekcje wielkopostne

Autobusy klasy VI-VII                                          Autobusy klasy I-V

                                                                  


Rekrutacja 2018

 Informacja

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tuszymie  informuje Rodziców,

że w dniach 01.03.2018r. – 16.03.2018r. odbywać się będzie w naszej placówce

rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej.

Zainteresowanych rodziców  prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu placówki

  po odbiór  wniosków w/w w każdy dzień tygodnia  w godzinach od 8.00 do 15.00.


  Informacja o zajęciach przygotowanych dla uczniów naszej szkoły na I tydzień ferii zimowych

FERIE 2018

SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  W TUSZYMIE

 Data

 Rodzaj zajęć

29 stycznia 2018 r. poniedziałek

 1. Tenis stołowy – godz. 9.00 – 12.00
 2. Bohaterowie naszych lektur – tworzymy komiksy – godz. 10.00 – 12.00
 3. Zajęcia z orgiami – godz. 9.00 – 11.00
 4. „Spotkanie z Bajką” – baśniowy konkurs plastyczny klas I – III
 5. „Z angielskim za pan brat” – 9.00 – 11.00 – oglądanie filmów w wersji anglojęzycznej

30 stycznia 2018 r. wtorek

 1. Tenis stołowy – godz. 9.00 – 12.00
 2. Zajęcie taneczne dla dzieci – godz. 10.00 – 11.00
 3. „Cuda natury” – projekcja filmów przyrodniczych – godz. 9.30 – 11.30

31 stycznia 2018 r.

środa

 1. Tenis stołowy – godz. 9.00 – 12.00
 2. Zajęcie plastyczne dla dzieci – godz. 10.00 – 11.00
 3. „Modelarnie lotnicza” – godz. 10.00 – 12.00

Wywiadówka

  W dniu 26.01.2018r.  (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się  w naszej szkole spotkanie wywiadowcze.

   ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


 

 Przypomnienie

Organizatorzy nauki pływania przypominają rodzicom i dzieciom, że w dniu 23.01.2018r. (wtorek)nie odbędzie się wyjazd na basen z powodu organizacji pracy szkoły i dużej zachorowalności dzieci. Powyższe zajęcia zostaną odpracowane po feriach zimowych w dniu 19.02.2018r. (poniedziałek)w ramach płatności dokonanych za styczeń.


Informacja dla rodziców


Informujemy rodziców, że w związku z planowaną w dniu 26.01.2018r  wywiadówką śródroczną  dyżur nauczycielski w dniu 11.01.2018r. (czwartek) nie odbędzie się.


Przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą informacją dzień 22 grudnia 2017r. (piątek)

jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


 Ważna wiadomość!

 Wywiadówka dla klasy VI i klasy VII

  W dniu 14.12.2017r.  (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się  w naszej szkole spotkanie wywiadowcze dla klas VI i VII. 

   ZAPRASZAMY SERDECZNIE RODZICÓW SZÓSTO- I SIÓDMO-KLASISTÓW


Wywiadówka listopadowa

 W dniu 09.11.2017r.  (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się  w naszej szkole kolejne w tym roku szkolnym spotkanie wywiadowcze. 

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


Przypomnienie

Przypominamy że zgodnie z wcześniejszą informacją dni:

2 listopada 2017r. (czwartek - Dzień Zaduszny)

 3 listopada 2017r. (piątek)

są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


INFORMACJA

Przypominamy rodzicom, że w dniu 12.10.2017r.  (czwartek) w godz. 17.00-18.00 przypada pierwszy w tym roku szkolnym termin konsultacji nauczycielskich.


Nowy plan dnia w naszej szkole

 1. Lekcja    8.00 – 8.45
 2. Lekcja    8.50 – 9.35
 3. Lekcja    9.45 – 10.30
 4. Lekcja  10.35 – 11.20
 5. Lekcja  11.35 – 12.20
 6. Lekcja  12.35 – 13.20
 7. Lekcja  13.25 – 14.10
 8. Lekcja  14.15 – 15.00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

2 listopada 2017r. (czwartek - Dzień Zaduszny)

3 listopada 2017r. (piątek)

22 grudnia  (piątek - przed feriami Bożego Narodzenia)

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

2 maja 2018r. (środa) – długi weekend

4 maja 2018r. (piątek)

1 czerwca 2018r. (piątek - po Bożym Ciele)

21 czerwca 2018r. (czwartek - przed końcem roku)

W powyższych dniach na życzenie rodziców szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 7 dni przed danym dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 

 


Spotkanie wywiadowcze

 W dniu 20.09.2017r.  (środa) o godz. 16.30 odbędzie się  w naszej szkole

pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie wywiadowcze. 

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie

informuje Rodziców i uczniów,

że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 04.09.2017r (poniedziałek)  o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.

 

Msza Św. inaugurująca rok katechetyczny 2017/2018

odbędzie się 03.09.2017r. (niedziela) w Kościele w Przecławiu

- godzina zostanie podana w ogłoszeniach parafialnych.

 

Spotkanie Rodziców dzieci przedszkolnych z wychowawcami

odbędzie się 31.08.2017r. (czwartek) o godz. 17.00

(dotyczy wszystkich oddziałów).

 


 

Rok szkolny 2016/2017

 PRZYPOMNIENIE

  Przypominamy, że dzień 16 czerwca 2017r. (piątek po ,,Bożym Ciele") oraz dzień 22 czerwca (czwartek przed zakończeniem roku szkolnego) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.

(na początku roku)


PRZYPOMNIENIE

  Przypominamy, że dzień 2 maja 2017r. (wtorek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej

(na początku roku)


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 11.04.2017r.  (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się  w naszej szkole

 spotkanie wywiadowcze dla wszystkich klas. 

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 PROGRAM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W TUSZYMIE

 Poniedziałek – 27.03.2017r.

9.30 – spotkanie ewangelizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Tuszymie;

10.35 – wyjazd autobusami do Kościoła w Przecławiu pod opieką nauczycieli;

11.00 – 12.15 – Msza święta dla dzieci szkół podstawowych i zerówek;

12.20 – powrót autobusami do szkoły;

12.30 odbiór dzieci przez rodziców – dzieci zgłoszone na zajęcia świetlicowe udają się
do świetlicy szkolnej.

Wtorek 28.03.2017r.

Dzień spowiedzi – dzieci udają się do Kościoła pod opieką rodziców – szkoła w tym dniu
nie organizuje wyjazdu do Kościoła;

Środa – 29.03.2017r.

9.30 – spotkanie ewangelizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Tuszymie;

10.35 – wyjazd autobusami do Kościoła w Przecławiu pod opieką nauczycieli;

11.00 – 12.15 – Msza Święta dla dzieci szkół podstawowych i zerówek;

12.20 – powrót autobusami do szkoły;

12.30 – odbiór dzieci przez rodziców – dzieci zgłoszone na zajęcia świetlicowe udają się
do świetlicy szkolnej.

Uwagi:

- dzieci dojeżdżające mają zapewniony w poniedziałek i środę dowóz do szkoły i odwóz zgodnie z załączonym harmonogramem;

- oddział przedszkolny 3-4 latków pracuje w czasie wszystkich dni rekolekcyjnych zgodnie
z harmonogramem i jednocześnie prowadzi dyżur przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich z innych oddziałów (zerówki obowiązuje organizacja pracy klas I-VI);

- dzieci 3,4,5 letnie mogą brać udział we Mszy Św. tylko pod opieką rodziców;

- dzieci rodziców pracujących (obojga) po wcześniejszym zgłoszeniu (do 25.03.2017r. – piątek) mają zapewnioną opiekę świetlicową.


 Informacja dla rodziców

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna przypominają o comiesięcznych dyżurach pełnionych przez nauczycieli.

W tym miesiącu zapraszamy w dniu 16 marca 2017r.

w godz. 17.00-18.00.


 Spotkanie wywiadowcze

W dniu 31.01.2017r.  (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się  w naszej szkole spotkanie wywiadowcze podsumowujące pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


 PRZYPOMNIENIE

  Przypominamy, że dzień 22 grudnia 2016r. (czwartek) -  

  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


Przypomnienie

Przypominamy rodzicom, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) w godz. 17:00-18:00 ustalono dyżur nauczycieli, w czasie którego można kontaktować się w sprawach dydaktycznych i wychowawczych swoich dzieci.


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 23.11.2016r.  (środa) o godz. 16.00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie wywiadowcze dla wszystkich oddziałów szkolnych i przedszkolnych.

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


PRZYPOMNIENIE

  Przypominamy, że dzień 31 października 2016r. (poniedziałek) -  

  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że decyzją Rady Pedagogicznej i pozytywną opinią Rady Rodziców naszej szkoły następujące dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych:

14 października 2016 r.

31 października 2016 r.

22 grudnia 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 22 czerwca 2017 r.

 W powyższych dniach na życzenie rodziców szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 7 dni przed danym dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.  


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 23.09.2016r.  (piątek) o godz. 16.30 odbędzie się  w naszej szkole

pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie wywiadowcze. 

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

rozpocznie się w naszej szkole o godz. 9.00 w dniu 1 września 2016r (czwartek).

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz rodziców!

 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego

o godz. 18.00 w środę 31 sierpnia 2016r. 

  


Rok szkolny 2015/2016 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

rozpocznie się w naszej szkole o godz. 8.00 w dniu 24 czerwca 2016r. (piątek).

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz rodziców!


 PRZYPOMNIENIE

  Przypominamy, że dzień 27 maja 2016r. (piątek) -  

  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej. 


Spotkanie wywiadowcze

 W dniu 27.04.2016r.  (środa) o godz. 16.00

 odbędzie się  w naszej szkole śródroczne spotkanie wywiadowcze. 

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW! 


Informacja dla rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tuszymie informuje Rodziców i uczniów,

że dzień 05.04.2016r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

w związku ze Sprawdzianem Szóstoklasisty.

W razie potrzeby szkoła zapewnia dzieciom w tych dniach opiekę świetlicową – dotyczy to tylko i wyłącznie dzieci rodziców pracujących. Informujemy, że w tym czasie kuchnia szkolna nie zapewnia obiadów.

Oddział przedszkolny w Białym Borze i w Tuszymie pracuje normalnie.


 INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tuszymie informuje Rodziców i uczniów,

że  dni 14.03.2016r, 15.03.2016r. i 16.03.2016r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

w związku z Parafialnymi Rekolekcjami  Wielkopostnymi.

Nadmieniamy, że  za dowóz dzieci do Kościoła Parafialnego w Przecławiu na nauki

  odpowiadają Rodzice, podobnie za powrót dziecka do domu.

W razie potrzeby szkoła zapewnia dzieciom w tych dniach opiekę świetlicową – dotyczy to tylko i wyłącznie dzieci rodziców pracujących. Informujemy, że w tym czasie kuchnia szkolna nie przygotowywuje  obiadów.

W związku z powyższym prosimy o zapewnienie   swoim  dzieciom  posiłku.

Jednocześnie informujemy, że oddział dzieci młodszych pracuje w dniach rekolekcji zgodnie z harmonogramem – dotyczy to również posiłków.

Uczniowie klas 0 – VI wracają do szkoły na zajęcia 17.03.2016r. (czwartek). 


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 26.01.2016r.  (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się  w naszej szkole spotkanie wywiadowcze podsumowujące pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016.

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


PRZYPOMNIENIE

 Przypominamy, że dzień 22 XII 2015r. (wtorek) -  

 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej. 


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 23.11.2015r.  (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że dzień 2 XI 2015r. (poniedziałek) -  

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej. 


RADA RODZICÓW INFORMUJE 

o wysokości składki na RR przy Szkole Podstawowej w Tuszymie

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie, składka na rok szkolny 2015/2016 wynosi

1 dziecko - 20 zł 

2 dzieci - 25 zł

3 dzieci i więcej - 30 zł

 Zarząd RR

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie 

BS Przecław: 09 9184 0004 2001 0004 5896 0001 


PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że dzień 14 X 2015r. (środa) - ,,Dzień Nauczyciela"

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na zasadach podanych poniżej.

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że decyzją Rady Pedagogicznej i pozytywną opinią Rady Rodziców naszej szkoły następujące dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2015 r.

22 grudnia 2015 r.

5 kwietnia 2016 r.

2 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

23 czerwca 2016 r.

W powyższych dniach na życzenie rodziców szkoła organizuje opiekę świetlicową dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.

Informację o potrzebie zorganizowania opieki świetlicowej należy zgłosić na 7 dni przed danym dniem do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. 


Spotkanie wywiadowcze

W dniu 23.09.2015r.  (środa) o godz. 16.00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie wywiadowcze w naszej szkole.

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW!


INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tuszymie uprzejmie informuje, że  spotkania organizacyjno – informacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych odbędą się 31.08.2015r. o godz. 16.00 (poniedziałek i dotyczy to wszystkich oddziałów).

Spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych w Białym Borze odbędzie się 31.08.2015r. o godz. 13.00  (poniedziałek) w budynku szkoły filialnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Msza święta na rozpoczęcie nowego roku katechetycznego

odbędzie się w poniedziałek 31.08.2015r. o godz. 18.00

w kościele WNMP w Przecławiu

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w dniu 1 września 2015r. (wtorek) o godz. 9.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!