DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W TUSZYMIE W ZSP W TUSZYMIE

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I 

Zgłoszenie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Załącznik 4 do Regulaminu Rekrutacji  do klasy I

Klauzula informacyjna