DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZEDSZKOLE

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA W TUSZYMIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W GMINIE PRZECŁAW NA ROK SZKOLNY 2021/2022


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA W TUSZYMIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA GMINIĄ PRZECŁAW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów


Deklaracja i e-dziecko - dokumenty rekrutacyjne

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

 

Oświadczenie o wielodzietności


Klauzula informacyjna