Rok szkolny 2015/2016 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

ZDJĘCIA


 Pożegnanie klasy VI

Zdjęcia


KLUB MŁODEGO PRZYRODNIKA

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. 

 Pozwól mi działać, a zrozumiem” 

                                                  / Konfucjusz/

Klub Młodego Przyrodnika działa od września 2015r. i prowadzi go nauczyciel przyrody p. Małgorzata Wszołek. Pracują w nim chętni uczniowie klasy V i IV. Głównym celem zajęć przyrodniczych jest rozbudzenie ciekawości poznawczej otaczającego świata oraz uczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

Uczniowie poznawali najbliższe środowisko, obserwowali przyrodę za pomocą przyrządów, eksperymentowali i przeprowadzali doświadczenia związane z powietrzem, wodą, ciśnieniem atmosferycznym, badali różne oddziaływania w przyrodzie np. elektrostatyczne, magnetyczne, rozpoznawali pospolite gatunki roślin i zwierząt przy pomocy atlasów. Na zajęciach terenowych dostrzegali walory przyrodnicze najbliższego otoczenia.

Uczestnicy zajęć nabyli pozytywny stosunek do przyrody i szacunek wobec niej oraz umiejętność współdziałania w grupie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

zdjęcia


XVI Gminny Przegląd Twórczości Przedszkolnej

ZDJĘCIA


WYCIECZKA DO ,, LAWENDOWYCH PÓL”

16 czerwca uczniowie kl. Ia, Ib i przedszkolaki wraz z wychowawczyniami:   p. B. Muniak, M. Ozimek i M. Kurzawą pojechali na wycieczkę do ,,Lawendowych Pól”. Dzieci na łonie natury mogły zobaczyć zwierzęta w mini zoo, karmić je oraz zaprzyjaźnić się z małym osiołkiem. Zwiedzili stare chaty, zobaczyli jak ludzie żyli dawniej. Uczniowie brali udział w warsztatach wykonując sakiewki lawendowe, które zabrali dla swych mam. Była też kiełbasa pieczona w piecu, herbatka, pizza ( wykonana przez Włochów), oraz ,,broziaki”. Dzieci mogły też skorzystać z placu zabaw. Mile i radośnie spędziły czas. Uczniowie szczęśliwi, zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili z wycieczki.

BM


GMINNE WARSZTATY EKOLOGICZNE

15 czerwca odbyły się Gminne Warsztaty Ekologiczne, które miały charakter plenerowy, a ich tematem był „Obieg wody w Gminie Przecław”. Organizatorem warsztatów była Gmina Przecław oraz SP Przecław. W zajęciach terenowych uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły, którzy są aktywnymi członkami Klubu Młodego Przyrodnika: Martyna Ozimek, Kamil Mazur, Bartosz Lwowski z klasy IV. Warsztaty były bardzo ciekawe (nie tylko dla uczniów); Uczestnicy poznali całą drogę, jaką przebywa woda, z której codziennie korzystamy: od studni głębinowych i sterowni ujęć wody w Białym Borze, poprzez stację uzdatniania wody i przepompownię w Tuszymie aż po oczyszczalnię ścieków w Błoniu. Opiekunem grupy uczniów była pani Małgorzata Wszołek.

MW

Zdjęcia


Piknik Rodzinny 12 VI 2016r.

Zdjęcia


Finał projektu „Opowiem ci o wolnej Polsce”

6 i 7 czerwca uczennice naszej szkoły: Dominka Bąba, Milen Gałda, Gabriela Rzeszutek i Patrycja Kużdżał wraz z opiekunem panią Lucyną Szczutko wzięły udział w konferencji podsumowującej projekt „Opowiem ci o wolnej Polsce”.

W Warszawie spotkali się uczniowie z 20 szkół w Polsce, którzy przez cały rok pracowali przy realizacji projektów. Ich celem było poznanie najbliższej historii poprzez rozmowę ze świadkami wydarzeń. Nasi uczniowie realizowali projekt pt. „Wojenne losy mieszkańców Tuszymy”. W czasie konferencji w Warszawie uczniowie uczestniczyli w warsztatach ryślicielstwa tj. przedstawianie historii obrazami, prezentowali swoje projekty, rozmawiali z ekspertami, zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt naszych uczennic spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dziękujemy pani Jadwidze Brożynie za pomoc w przygotowaniu plakatów.

http://www.ceo.org.pl/pl/opowiem/news/opowiesc-o-wolnej-polsce-final-w-warszawie

ZDJĘCIA


 ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

3 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i programu profilaktycznego ,,Nie pal przy mnie proszę”. Prace naszych uczniów zostały zauważone. Nagrodę główną otrzymał Hubert Mordasiewicz z kl. I a ( op. B. Muniak). Wyróżnienia trafiły do Siecińskiej Julii z kl IIa (op. A. Borkowska-Gazda) oraz Lwowskiego Igora z kl.IIb (op. J. Borys).


Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Przecławiu

ZDJĘCIA


Multimedialne zajęcia profilaktyczne dla uczniów

,,Środki psychoaktywne (dopalacze i narkotyki)

2 czerwca uczniowie  klas IV-VI wzieli udział w zajęciach profilaktycznych ,, Środki psychoaktywne (dopalacze i narkotyki) prowadzonych przez Centrum Edukacji ,,Meritus" . W czasie zajęć uczniowie poznali zagrożenia związane z dopalaczami i narkotykami.  Dowiedzieli się jak zachować się przy propozycji zażycia środka psychotropowego.


V POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY ,, Rodzinny wypoczynek w mieleckich lasach”

2 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Ekologicznego ,,Rodzinny wypoczynek w powiecie mieleckim”. Laureatami konkursu zostali: Natalia Ozimek z kl. Ia (opiekun p. B. Muniak), Wiktoria Sasin z kl. Ib (opiekun  M. Ozimek). Specjalną nagrodę od dzieci otrzymała Natalia Żuchowska z kl. II a (op. A. Borkowska-Gazda). Nagrody i dyplomy za zakwalifikowanie pracy na wystawę konkursową otrzymali: Jakub Machała – kl. Ia (op. B. Muniak) oraz Zofia Papierz – kl. III (op. M. Sajdak).

BM


II Gminny Konkurs Języka Angielskiego Klas IV

2.06.2016r. reprezentanci klasy czwartej naszej szkoły wzięli udział w II Gminnym Konkursie Języka Angielskiego ”Words (Don’t) Come Easy”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Łączkach Brzeskich. Dwie uczennice naszej szkoły, tj. Sylwia Sylwet i Martyna Ozimek zdobyły w konkursie tytuł finalisty. Uczennice do konkursu przygotowała pani Barbara Juwa. 


10-lecie nadania szkole sztandaru i imienia  

31 maja Szkoła Podstawowa w Tuszymie świętowała 10 rocznicę nadania szkole sztandaru i imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wraz z nami świętowali zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele, przedstawiciele władz gminy, rodzice, przyjaciele szkoły Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowana przez księdza proboszcza Stanisława Kudlika i katechetę Sławomira Czuba. Następnie dyrektorzy: pan Mirosław Basara i pani Barbara Kopacz przywitali gości i przedstawili osiągnięcia szkoły w ciągu ostatnich 10 lat. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i złożeniu kwiatów pod pamiątkową tablicą głos zabrali uczniowie, którzy przy pomocy poetyckiego słowa, muzyki, tańca przedstawili najważniejsze myśli związane z życiem i działalnością kardynała Stefana Wyszyńskiego. W dalszej części głos zabrali przybyli na uroczystość goście. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, za które serdecznie dziękujemy. Na zakończenie wszyscy zwiedzili wystawę prac  uczniowskich poświeconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 

Na uroczystość przybyli goście w osobach: 

Ks. Stanisław Kudlik – proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

Ks. Sławomir Czub – ksiądz katecheta 

Jacek Olszowy – dyr. Biura poselskiego Posła Zbigniewa Chmielowca, 

Mariusz Barnaś – Radny powiatu mieleckiego, dyrektor wydziału promocji UM w Przecławiu, 

Piotr Grochowina – Radny Rady Miejskiej w Przecławiu, 

Janusz Krakowski – sekretarz Gminy Przecław, dyrektor wydziału oświatowo – ekonomicznego UM w Przecławiu, 

Joanna Krzempek – skarbnik Gminy Przecław, 

Małgorzata Nicpoń – dyrektor Szkoły Podstawowej w Przecławiu, 

Zofia Stala – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzemieniu, 

Beata Cudecka – dyrektor szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich, 

Agata Trawczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiełkowie, 

Agnieszka Harla – dyrektor Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu, 

Emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Tuszymie, 

Mieczysław Struzik – Prezes Honorowy Koła Łowieckiego „Łoś” w Mielcu, 

Elżbieta Augustyn – Gruszka – dyrektor Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie, 

Monika Skowrońska – Ziomek – Prezes spółki „Dwa Brzegi” w Przecławiu, 

Justyna Stręk – przedstawiciel Firmy „ROLMLEK” z Mielca, 

Aneta Piechota i Anna Szlachetka – przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie, 

Ryszard Brzozowski – sołtys sołectwa Tuszyma, 

Społeczność szkoły w Tuszymie: nauczyciele, rodzice i uczniowie.

ZDJĘCIA


KONKURS O STEFANIE WYSZYŃSKIM- NASZYM PATRONIE

Panie pracujące w bibliotece szkolnej ogłosiły konkurs plastyczny pt. ,, Nasz Patron – Stefan Wyszyński”. Uczniowie kl. I – III mieli za zadanie narysować ilustrację do czytanej przez wychowawców książki ,, Stefek”. Natomiast uczniowie kl. IV – VI rysowali, malowali portret Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na konkurs napłynęło bardzo dużo prac, tak więc jury miało trudne zadanie, aby wybrać te najlepsze. Równorzędne nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie z klas I –III :

Szymon Wilaszek, Jakub Machała, Natalia Ozimek – z kl. I a – op. B. Muniak

Oliwia Kolb, Kubacka Emilia - z kl. I b- op. M. Ozimek

Szymon Gawryś, Martyna Skowron – z kl. IIa op. A. Borkowska- Gazda

Dawid Rusin – z kl. II b – op. B. Kopacz

Kacper Kopera, Wiktor Halisz – z kl. III – op. M. Sajdak

Nagrody z kl. IV – VI otrzymali:

Milena Gałda, Marlena Ozimek – z kl. V

Julia Kozioł, Aleksandra Magda – z kl. IV

Wręczenie nagród odbyło się na uroczystości z okazji 10. Rocznicy nadania naszej szkole imienia i sztandaru. Uczniom gratulujemy!

BM


Sukces w Krakowie na szczeblu ogólnopolskim

24 maja br. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbyło się wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Chrzest Polski w oczach dziecka".
Wśród 955 prac z całej Polski zostały wyróżnione uczennice z naszej szkoły uczęszczające do oddziału zerowego. Były to Emilia Kisiel - 2 miejsce i Michalina Łukasiewicz -wyróżnienie. Pod bacznym okiem swej wychowawczyni Pani Jadwigi Brożyny wykonały piękne prace, które zachwyciły krakowskie jury. Młode plastyczki otrzymały piękne nagrody z rąk dyrektora muzeum Jacka Górskiego. Mogły też zwiedzić muzeum. Zachwytom i emocjom nie było końca, gdyż miejsce zwiedzania okazało się fascynujące i tajemnicze.

Zdjęcia


Konkurs „Kartka dla Mamy”

24.05.2016r. rozstrzygnięty został konkurs języka angielskiego „Kartka dla Mamy”. Ocenie podlegała oryginalność wykonanej kartki oraz poprawność i staranność napisanych odręcznie życzeń w języku angielskim. Zwycięską kartkę wykonała Adrianna Siedlecka z klasy 1B. Konkurs został zorganizowany przez Panią Barbarę Juwę i Panią Magdalenę Wieczerzak.


Konkurs „Wiedza o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii  i Irlandii Północnej”

12.05.2016r. odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego „Wiedza o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Zwycięzcą konkursu została Amelia Żołądź, uczennica kl. VI. Organizatorem konkursu była Pani Barbara Juwa.


Wycieczka do Rzeszowa

9 maja uczniowie klasy II i V wraz z opiekunami: panią Agata Gazdą i Lucyną Szczutko uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Celem wycieczki była wizyta na wystawie klocków Lego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele budowli  z klocków w skali 1: 1. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się największy na świecie samolot Air Force One zbudowany z miliona klocków. Atrakcją była też postać Roberta Lewandowskiego i Roberta Wadlowa – największego człowieka na świecie. Dzieci z ciekawością oglądały makiety różnych znanych budowli historycznych. Miały również możliwość zabawy klockami. Oprócz wystawy uczniowie obejrzeli również film pt. „Księga dżungli”.

Zdjęcia


Dzień języka angielskiego

24 maja 2016 r. odbył się w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego. Uczniowie z klas 0-VI zaprezentowali piosenki w języku angielskim. Wystąpili zarówno soliści, jak i zespoły z poszczególnych klas. Rozdane zostały także nagrody zwycięzcom szkolnych konkursów z języka angielskiego.

Uroczystość przygotowały panie Barbara Juwa i Magdalena Wieczerzak.

ZDJĘCIA


Gminny Konkurs Języka Angielskiego Klas V

18 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Przecławiu odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego Klas V „English Aces”. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, które wygrały szkolne eliminacje: Dominika Bąba, Milena Gałda i Gabriela Longosz.

Miło nam poinformować, że Gabriela Longosz zajęła II miejsce, Dominika Bąba miejsce III. Uczennice do konkursu przygotowała pani Magdalena Wieczerzak.



 ROK BAŻANTA

 Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła w programie „Ożywić pola”. Rok 2016 jest rokiem bażanta. Na dodatkowych spotkaniach Klubu Młodego Przyrodnika klubowicze zgłębiali wiedzę na temat tego pięknego ptaka i środowiska, w którym żyje.  29 kwietnia 2016 roku odbył się konkurs wiedzy nt. bażanta, który przeprowadziła p. Małgorzata Wszołek. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 16 uczniów z klasy IV.

 6 maja tegoż roku odbyło się uroczyste podsumowanie naszych działań w programie. Gośćmi spotkania podsumowującego byli: Honorowy Prezes Koła Łowieckiego „Łoś”, p. Mieczysław Struzik oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma, p. Marek Szczur.

 W pierwszej części uroczystości, w układzie tanecznym, wystąpiła klasa „0” pod kierunkiem p. Jadwigi Brożyny. A klasa IV, pod opieką wychowawczyni p. Haliny Surman, zaśpiewała kilka piosenek o tematyce przyrodniczej. Następnie dwóch uczniów z klasy czwartej, Piotr Żmuda i Kamil Mazur, przedstawiło prezentacje multimedialne nt. bażanta.

 Po czym pani dyrektor Barbara Kopacz ogłosiła wyniki konkursu wiedzy o bażancie. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Milena Krupa

II miejsce – Julia Kozioł

III miejsce – Weronika Kowal i Kamil Mazur

Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody książkowe ufundowane przez gości spotkania.

Atrakcją dla wszystkich uczestników spotkania było słuchanie głosów zwierząt emitowanych za pomocą specjalnej tablicy edukacyjnej udostępnionej przez p. Mieczysława Struzika. Nie było to łatwe zadanie, ale dzieciaki radziły sobie świetnie. Była to fantastyczna lekcja przyrody.

Koordynatorem wszystkich działań, we współpracy z nauczycielami i  z Honorowym Prezesem Koła Łowieckiego „Łoś”, była pani Barbara Kopacz.

MW

Zdjęcia


225 Rocznica Konstytucji 3 Maja

Zdjęcia


Przecławska Eurowizja 

1 maja 2016r. uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Tuszymie wzięli udział w I edycji Przecławskiej Eurowizji. Przedstawiciele naszej szkoły godnie zaprezentowali wybrany kraj- Polskę. Prezentacja kraju miała formę scenki „Lekcji o Polsce” w którą wpleciony został charakterystyczny polski taniec. Po krótkiej prezentacji kraju, zawierającej ciekawostki o Polsce, miał miejsce muzyczny występ. Dominika Bąba wraz z chórkiem zaśpiewała utwór pt. „Dach”, wykonywany przez Tabb & Sound’n’Grace. Przygotowaniem uczniów do występy zajęły się Panie Barbara Juwa i Jadwiga Brożyna.


 Marsz Ekologiczny

Zdjęcia


 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" 2016 i sukcesy naszych uczniów ! 

Z wielką radością informujemy, że prace uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie otrzymały wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom” 2016.

Na ostatni etap konkursu, po eliminacjach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wpłynęło 347 prac z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Jury doceniło prace wykonane przez naszych uczniów i przyznało im wyróżnienia w grupie wiekowej klas I – III. Wyróżnieni uczniowie to:

Natalia Żuchowska, lat 7. Opiekun: Agata Borkowska-Gazda

Igor Lwowski, lat 8. Opiekun: Jolanta Borys 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 maja w Warszawie. Gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich opiekunom.

MB 


Wyniki Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

 W Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" uczniowie naszej szkoły zdobyli wysokie lokaty. W kategorii „Żaczek” Bartosz Dziekan uczeń klasy IIb uzyskał 85,00 punktów i uzyskał wyróżnienie. Opiekunem była pani Jolanta Borys. W kategorii „Maluch” uczeń Jakub Matera uzyskał 91,25 punktów i otrzymał wyróżnienie. Opiekunem ucznia była pani Maria Sajdak. Gratulujemy wszystkim uczniom wysokich lokaty i zapraszamy do udziału w konkursie w następnym roku.


Dzień Ziemi

Zdjęcia


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY ,, ZAWSZE RAZEM”

30 maja w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,, Zawsze Razem”. Lauratami  konkursu zostali następujący uczniowie: Jakub Machała i Kacper Zawisza z kl. I a ( op. p. Barbara Muniak), Igor Lwowski z kl. II b ( op. P. Barbara Kopacz), Kacper Kopera z kl. III ( op. p. Maria Sajdak).

BM


Apel z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski w Szkole Podstawowej w Tuszymie

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tuszymie  realizowali projekt pt. Szkoła dziedzictwa. Projekt 966. Głównym założeniem było zainteresowanie szkoły i całego środowiska historią Polski, a szczególnie czasami średniowiecza, zwrócenie uwagi na znaczenie chrztu Polski dla rozwoju naszego kraju, rozbudzenie kreatywności i współpracy.

Pieszym etapem pracy nad projektem był w szkoleniu na temat nowych technologii w nauczaniu: storytelling, questing i sketchnoting w Poznaniu w dniach 7-9 luty

Celem tego projektu było między innymi:

 • Zapoznanie z historią Polski z czasów średniowiecza, a zwłaszcza ze znaczeniem chrztu Polski.
 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania materiałów i informacji na temat Chrztu Polski.
 • Uwrażliwienie na sprawy dziedzictwa narodowego.
 • Zachęcenie do współpracy z rodzicami poprzez gromadzenie materiałów, przygotowywanie strojów i dekoracji do występów.
 • Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania i gromadzenia wiedzy.
 • Integracja środowiska lokalnego.
 • Zainteresowanie nowymi metodami nauczania takimi jak: storytelling, sketchnoting, qesting. 

Przebieg pracy nad projektem: 

 • Szkolenie rady pedagogicznej na temat nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem materiałów uzyskanych w ramach warsztatów w Poznaniu – Lucyna Szczutko
 • Opracowanie planu obchodów rocznicy chrztu Polski w Szkole Podstawowej w Tuszymie – wszyscy nauczyciele.
 • Podział zadań pomiędzy poszczególnych nauczycieli i uczniów.
 • Realizacja zadań w grupach. 

Zadania zrealizowane w ramach projektu: 

Zerówka przygotowanie etiudy muzycznej do muzyki średniowiecznej, wykonywanie rysunków zamków  -  pani Jadwiga Brożyna 

Kl. Ia - poznanie legend związanych z początkami państwa polskiego – wykonanie makiety mysiej wieży –  pani Barbara Muniak 

KL Ib – wykonywanie zamków średniowiecznych –  pani Maria Ozimek 

Kl. II – poznanie legend o początkach państwa polskiego , wykonywanie portretów Mieszka i Dobrawy – pani Agata Gazda 

KL. III –  wykonywanie makiet zamków i barbakanu – pani  Maria Sajdak. 

Kl.IV – dawne miary objętości i długości – opracowanie plansz i wystawy – pani Halina Sajdak. 

KL.V – przygotowanie pokazu mody średniowiecznej, udział w qizie historycznym, opowiadanie historii Mieszka i Dobrawy młodszym kolegom z przedszkola i zerówki, wyszywanie wzorów z dawnych szat – Lucyna Szczutko, Magdalena Wieczerzak, pani Jolanta Borys 

KL.VI – udział w qizie historycznym, przygotowanie portretów Mieszka i Dobrawy, kuchnia staropolska, przygotowywanie potraw, tworzenie prezentacji -pani Magdalena Wieczerzak, pan Marian Sajdak, pani Jolanta Borys 

Modelarnia szkolna – wykonywanie latawców z symbolami flagi, orła – pan Marian Sajdak 

Rozmiar projektu 

Zakres czasowy projektu- 2 miesiące marzec- kwiecień 

Zasięg projektu 

I etap 

Uczniowie przygotowują zaplanowane działania: czytają publikacje, przygotowują prace, odwiedzają młodszych kolegów i zapoznają z historią chrztu Polski, wykonują gazetki, makiety, stroje, prezentacje. 

II etap 

Prezentacja efektów pracy na akademii szkolnej w dniu 15.04.2016r. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu historycznego. 

Realizatorzy projektu: 

Uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, rodzice

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie wykonywali powierzone im zadania, a efektem było pogłębienie się wiedzy na temat historii Polski.

ZDJĘCIA


 SREBRNA ODZNAKA DLA SZKOŁY

26 kwietnia nasza szkoła została pięknie uhonorowana. Prezes Polskiego Związku Filatelistów w Rzeszowie p. Zygmunt Kałuża wraz z całym Zarządem przyznał naszej szkole na ręce dyrektora Mirosława  Basary Srebrną Honorową Odznakę Filatelisty za zasługi w filatelistyce.

BM


ZIELONA SZKOŁA 2016 

W dniach od 18 do 22 kwietnia 49 osobowa grupa uczniów wyjechała na Zieloną Szkołę do Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju. Każdego dnia odbywały się lekcje, zajęcia, spacery, w czasie których podziwialiśmy piękno otaczającego nas górzystego krajobrazu. 19 kwietnia dzieci brały udział w wycieczce do huty szkła ,, Sabina” w Rymanowie. Uczniowie uczestniczyli tam w pokazie wytwarzania elementów zdobniczych ze szkła kolorowego. Były to szklane kotki, ptaszki, dzbanuszki, itp. Podziwiały też wytwory prac artystów zgromadzonych w gablotach. Byliśmy też w Krempnej, w Magurskim Parku Narodowym. Dzieci zwiedziły piękne muzeum, obejrzały film i miały lekcję edukacyjną o wilku i orliku krzykliwym. 21 kwietnia pojechaliśmy na wycieczkę do dworku- Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dworek został zakupiony i ofiarowany Marii Konopnickiej jako wyraz wdzięczności narodu z okazji 25. rocznicy jej twórczości literackiej i 60. rocznicy urodzin. Zwiedzający na własne oczy zobaczyli pomieszczenia, w których tworzyła pisarka, sprzęty, których używała. Następnie byliśmy w odnowionej XIX- wiecznej szkole w Żarnowcu. Tutaj pisarka była częstym gościem i prowadziła z dziećmi lekcje. I uczniowie wzięli udział w lekcji kaligrafii, siedząc w drewnianych ławkach z kałamarzami. Każdy pisał piórem i atramentem, niektórzy po raz pierwszy w życiu. Dzieci poznały też ówczesne kary: stanie w kącie, bicie linijką, klęczenie na grochu. Pełni wrażeń wszyscy wrócili do Rymanowa Zdroju. Podczas pobytu nikt nie narzekał na nudę. Czas upłynął na nauce nowych piosenek, tańców i zabaw integracyjnych. Podczas wędrówki ścieżką dydaktyczną po lesie dzieci utrwaliły sobie nazwy roślin, zwierząt, które tam żyją oraz poznały budowę lasu. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych konkursach. Uczniowie nieśmiali stali się tutaj bardzo odważni, pozytywnie reagując na nowe propozycje zabaw. Taki wspólny pobyt na Zielonej Szkole sprawił, że dzieci poznały bliżej swoich kolegów, zawarły nowe znajomości, a także utrwaliły istniejące już przyjaźnie z rówieśnikami. Szkoda, że czas tak szybko mija, a wszystko co dobre tak szybko się kończy. Uroczyste pożegnanie, wręczenie dyplomów przez dyrektora M. Żółkosia i wszyscy z żalem opuszczali DWDZ w Rymanowie Zdroju. W pamięci uczestników wyjazdu pozostaną miłe wspomnienia. Wyjazd zorganizowała i przygotowała p. Barbara Muniak, a w opiece nad grupą pomagała p. Monika Lwowska.

BM

zdjęcia


SUKCES FILATELISTÓW W WOJEWÓDZTWIE

16 kwietnia w budynku Polskiego Związku Filatelistów w Rzeszowie odbyły się Półfinały 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego  ,, Dolny Śląsk- zapraszamy w Sudety”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Żmuda- kl. IV oraz Alicja Żmuda – kl. VI. Konkurs rozgrywany był   w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne. Został przeprowadzony w formie testów ( wiedzy filatelistycznej i wiedzy tematycznej), zadania praktycznego (umiejętność pracy z katalogiem znaczków Fischer z lat 2014, 2015 oraz 2016). Trzeba zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy konkursu mieli takie same zadania. Po ogłoszeniu wyników przez jury okazało się, że Alicja Żmuda zajęła II miejsce, a Piotr Żmuda zajął III miejsce w swojej kategorii. Do konkursu uczniów przygotowała opiekunka filatelistów p. B. Muniak. Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów!.

BM


Pasowanie na czytelnika

Dnia 15 kwietnia 2016 r. odbyło się  w naszej szkole uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych. Gośćmi spotkania byli p. dyrektor  M. Basara i p. dyrektor B. Kopacz. Podczas pierwszej części uroczystości dzieci obejrzały inscenizację pt. ”Spotkanie z bajką” przygotowane przez uczniów klasy IIa pod kierunkiem wychowawczyni p. A. Borkowskiej – Gazdy. Młodzi aktorzy z wdziękiem wcielili się w role bajkowych postaci, które zachęcały najmłodszych uczniów do czytania książek oraz pokazały, jak należy z książką się obchodzić.Następnie pierwszaki mogli pochwalić się swoją wiedzą na temat bajek. Świetnie poradzili sobie z zagadkami, puzzlami oraz tytułami bajek przedstawionych na ilustracjach. Przypomnieli również, jakie prośby ma książka do swoich czytelników. Na zakończenie uczniowie klas Ia i Ib  złożyli przyrzeczenie, że będą przyjaciółmi książek. Po czym każdy z nich został pasowany książką na czytelnika biblioteki szkolnej. Uroczystego pasowania dokonał p. Dyrektor. Na pamiątkę tego wydarzenia najmłodsi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki i zakładki do książek  ufundowane przez Radę Rodziców. W przygotowanie spotkania zaangażowały się panie: A. Borkowska – Gazda, B. Muniak, H. Surman i M. Wszołek.

Mamy nadzieję, że nowi czytelnicy będą częstymi gośćmi w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                                                 MW

Zdjęcia


 Quiz historyczny

14 kwietnia 2016 r. odbył się quiz historyczny w ramach realizacji projektu „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966”. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o początkach państwa polskiego                     i chrzcie Polski.

I miejsce: Maksymilian Wilaszek , Oskar Wojak (kl.VI)

II miejsce: Karolina Batog, Patrycja Kużdżał (kl.V)

III miejsce: Dominika Mordasiewicz, Roksana Moskal (kl.VI), Gabriela Longosz, Gabriela Rzeszutek (kl. V)

Zdjęcia


Politechnika Dziecięca

07.04.2016r.

ZDJĘCIA


WIELKANOC 2016

Zdjęcia 


Przedszkolaki poznają zawody

ZDJĘCIA


Konkurs Mistrz Języka Angielskiego

31 marca 2016 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu Mistrz Języka Angielskiego. Wzięło w nim udział 25 uczniów z klas IV-VI. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Magdalena Wieczerzak i Barbara Juwa.

Tytuł Mistrza Języka Angielskiego zdobyli:

Piotr Żmuda kl. IV 

Gabriela Longosz kl. V

Michał Skowron kl. V 

II miejsce: Sylwia Sylwet (kl. IV), Dominika Bąba (kl. V), Bartłomiej Bogdan (kl. VI) 

III miejsce : Julia Kozioł (kl. IV), Milena Gałda (kl. V), Amelia Żołądź (kl. VI)

Zdjęcia


 KONKURS PLASTYCZNY - ,, ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

 W Gminnym Konkursie Plastycznym ,, Zajączek wielkanocny” zorganizowanym 28 marca 2016 r.  przez MCK Przecław nagrodę i III miejsce w kategorii klas I- III zdobył uczeń kl. Ia Adrian Partyka ( opiekun p. B. Muniak). Sukces jest ogromny, ponieważ na konkurs wpłynęły 182 prace. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.

BM


Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangurek" 

 Dnia 17 marca 1016r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontières.  Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas: 

I – VI. Koordynatorem szkolnym była pani Jolanta Borys. Pracą z uczniami kierowały panie Jolanta Borys, Agata Borkowska – Gazda, Maria Sajdak, Halina Surman, Marian Sajdak.

Zdjęcia


Sukces plastyczny uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Tuszymie

11 marca br. w  teatrze ,,Kamienica” w Warszawie odbył się finał konkursu „Poetyckie poszukiwania” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczennica  klasy V Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie, Gabriela Rzeszutek, otrzymała specjalną nagrodę Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wykonała pracę inspirowaną wierszem  pt. „Katyń”. Opiekunem Gabrysi była pani Jadwiga Brożyna. Oprócz nagrody rzeczowej uczestnicy laureaci konkursu zwiedzili również Pałac Prezydencki.

ZDJĘCIA


Konkurs plastyczny ,,Pisanka Wielkanocna"

W marcu biblioteka szkolna ogłosiła  konkurs plastyczny na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Celem konkursu było kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród dzieci, poprzez zachęcanie do wykonywania własnoręcznie pisanek. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 0 – IV. Zainteresowanie było ogromne; niektórzy uczniowie wykonali po kilka prac. Pisanki były przepiękne, kolorowe, wykonane różnymi technikami.

 Jury konkursu postanowiło wyróżnić autorów najpiękniejszych pisanek i nagrodzić ich nagrodami rzeczowymi:

  Maja Kluk – kl. IIb

 Kamil Sobuś – kl. Ib

Kamil Ludwikowski – kl. Ia

Kacper Zawisza – kl. Ia

 Jakub Machała – kl. Ia

 Hubert Mordasiewicz – kl. Ia

 Patrycja Bogdan – kl. IIb

 Michał Gazda – kl. IV

Oliwia Kolb – kl. Ib

 Mikołaj Cichoński – kl. IIb

 Julia Kozioł – kl. III

Jakub Pezda – kl. IIb

 Klara Wilczyńska – kl. Ib

 Zofia Papierz – kl. III

 Dominik Kurgan – kl. III

 Roksana Kopera – kl. III

 Magdalena Żmuda – kl. III

 Kacper Kopera – kl. III

 Gazda Wojciech – kl. Ia

 Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy. Konkurs przygotowały panie: A. Borkowska – Gazda, B. Muniak, H. Surman, M. Wszołek.

                                                                                                                                             MW

Zdjęcia


Szkolny ,,Dzień Kobiet"

Jak co roku, 8 marca obchodziliśmy święto naszych małych i dużych pań. Chłopcy z Samorządu Uczniowskiego i z kl. VI przygotowali krótki program artystyczny , na który składały się scenki z życia kobiet, wiersze, żarty oraz piosenki. Najbardziej podobała się piosenka pt. ,, Wymarzona” w  wykonaniu Wojtka Świderskiego i jego zespołu. Po złożeniu życzeń panie  pracujące w szkole otrzymały kwiaty. Dziewczęta pamiętały o 10 marca, czyli  Dniu Mężczyzn i wszystkim panom dedykowały, oprócz życzeń, piosenkę. Nad całością dyskretnie czuwała p. B. Muniak – opiekun SU.

BM

Zdjęcia


Finał Powiatowy w tenisie stołowym chłopców

W dniu 11 marca b.r. Sala Gimnazjum nr 1 w Mielcu była areną zmagań Turnieju Finału Powiatowego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Turniej rozgrywano systemem do dwóch przegranych. Nasi tenisiści Hubert Partyka i Patryk Sędłak po pierwszej przegranej z reprezentacją Szkoły Podstawowej w Chorzelowie ( jak się okazało późniejszym zwycięzcą Turnieju ) po kolejnych wygranych meczach w walce o miejsce II zmierzyli się ze SP Jaślany. Ostatecznie nasi chłopcy zdobyli miejsce III. Pamiątkowe statuetki i dyplomy wręczali Powiatowy Organizator Sportu w Mielcu Adam Miraś i sędzia główny turnieju Józef Turecki.

Gratulujemy chłopcom miejsca na "pudle" w Finałach Powiatowych w Tenisie Stołowym Drużynowym.

Opiekun: Mirosław Basara

zdjęcia

MB


Półfinał powiatowy w siatkówce chłopców

8 marca b.r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w zawodach półfinałowych w siatkówce chłopców. W zawodach uczestniczyły reprezentacje szkół z Partyni, Tuszymy i gospodarz turnieju szkoła w Trześni. Każdy zespół wygrał 1 mecz i o kolejności decydował stosunek małych punktów. Nasza szkoła zajęła miejsce III. Zwyciężył zespół z Partyni.

Skład zespołu: Bartłomiej Bogdan, Kacper Kozak, Hubert Partyka, Maciej Piechota, Mikołaj Majka, Maksymilian Najuch, Patryk Sędłak, Wojciech Świderski, Michał Muniak, Dominik Paszko i Michał Skowron. Opiekunem zespołu był Mirosław Basara.

MB 


Konkurs ,,Zapobiegajmy pożarom"

5 marca w Sali widowiskowej Samorządowego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego i wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. W uroczystości finałowej uczestniczyło liczne grono gości m.in. Dh Janusz Konieczny – Wiceprezes Zarządu Głównego wraz członkami Prezydium ZOW Związku OSP RP woj. podkarpackiego, Starosta Mielecki Pan Zbigniew Tymuła, Z-ca Prezydenta Miasta Mielec Pan Jan Myśliwiec, Komendant Powiatowy PSP w Mielcu bryg. Stanisław Rączka. Całość imprezy prowadził Dh Franciszek Augustyn – Prezes ZOP ZOSP RP w Mielcu wraz ze swoimi współpracownikami przy aktywnym udziale gospodarza obiektu SCK w Mielcu Pana Dyrektora Jacka Tejchmy.

w konkursie bardzo duży sukces odniosły dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuszymie. 

W kategorii przedszkola na etapie powiatowym:

I miejsce zdobyła Julia Kozioł z oddziału „0” – opiekun  mgr Jadwiga Brożyna

III miejsce zdobył Maciej Kopera z oddziału dzieci 3 i 4 letnich – opiekun mgr Monika Lwowska

W kategorii szkoły podstawowe klasy I - III wyróżnienia na etapie powiatowym otrzymali:

Igor Lwowski  z klasy II b – opiekun mgr Jolanta Borys,

Natalia Żuchowska z klasy II a – opiekun mgr Agata Borkowska – Gazda

Etap wojewódzki

w kategorii przedszkola:

I miejsce zdobył Maciej Kopera z oddziału dzieci 3 i 4 letnich – opiekun mgr Monika Lwowska

W kategorii szkoły podstawowe klasy I - III:

I miejsce Igor Lwowski  z klasy II b – opiekun mgr Jolanta Borys

II miejsce Natalia Żuchowska z klasy II a – opiekun mgr Agata Borkowska – Gazda.

Prace naszych laureatów zakwalifikowane zostały do etapu ogólnopolskiego.

Gratulujemy naszym przedszkolakom i uczniom naszej szkoły oraz nauczycielom odniesionego sukcesu i trzymamy „kciuki” za etap ogólnopolski.

Zdjęcia


Konkurs „ Poetyckie poszukiwania”

 5 marca w Leżajsku odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Poetyckie poszukiwania”. Organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Prymasowski.

 W eliminacjach recytatorskich wzięły udział uczennice: Gabriela Longosz i Julita Kopacz. Zaprezentowały utwory C. K. Norwida oraz I. Omiatacz nawiązujące do historii kraju. W konkursie plastycznym wzięli udział: Milena Gawryś, Dawid Hebda i Gabriela Rzeszutek.

Duży sukces odniosła Gabriela Rzeszutek w kategorii plastycznej. Jej rysunek nawiązujący do wiersza „Katyń” zdobył pierwszą nagrodę Prezydenta RP. Opiekunami były panie Lucyna Szczutko i Jadwiga Brożyna. Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZDJĘCIA


FERIE ZIMOWE LUTY 2016 

 MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

W dniu 18 lutego 2016 r. rozegrano Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Turniej rozegrano systemem "każdy z każdym". Po zaciętych i emocjonujących zmaganiach wśród dziewcząt triumfowała Gabriela Rzeszutek z klasy V, II miejsce zajęła Małgorzata Ochab z klasy VI, a miejsce III zajęła Gabriela Longosz z klasy V. Wśród chłopców Mistrzem Szkoły okazał się Kacper Kozak, który pokonał II w Turnieju chłopców Patryka Sędłaka 3:2, III miejsce zajął Michał Muniak ( wszyscy trzej z klasy VI ).

Uczestnicy otrzymali drobne upominki, pamiątkowe dyplomy i medale.

Turniej przygotował i sędziował Pan Mirosław Basara.

MB

zdjęcia 


ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2016

17 lutego podczas ferii zimowych w naszej szkole reprezentanci z kl. I-III z poszczególnych szkół uczestniczyli w Gminnym Turnieju Rekreacyjno- Profilaktycznym ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł” , Naszą szkołę reprezentowali: K. Wilczyńska, A. Partyka, W. Jemioło, N. Żuchowska, W. Gałda, J. Kozioł, P. Siedlecki. Celem turnieju było promowanie zasad aktywnego i zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i uzależnień. Uczniowie brali udział w zabawach, sztafetach sportowych oraz rysowali plakaty mówiące o zasadach bezpieczeństwa i zdrowia. Na zakończenie dyrektor szkoły w Tuszymie p. Mirosław Basara wręczył uczestnikom poszczególnych szkół pamiątkowe statuetki, dyplomy, nagrody oraz gry i materiały piśmiennicze dla świetlic szkolnych. Turniej przygotowały panie: B. Muniak, M. Ozimek i M. Sajdak.

BM

Zdjęcia


  SZKOLNE WALENTYNKI

 12 lutego tuż przed Świętym Walentym, zgodnie już ze szkolnym zwyczajem, działała poczta walentynkowa. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p. B. Muniak przygotowali skrzynkę, do której uczniowie wrzucali kartki walentynkowe. Potem je podzielili według klas i rozdali. Wielu uczniów, ale też nauczycieli w tym dniu otrzymało piękne kartki walentynkowe.

BM


 ,, PIOTRUŚ  I WILK”

8 lutego uczniowie kl. I- III udali się na wycieczkę do SDK w Mielcu, aby obejrzeć spektakl teatralny pt.,, Piotruś i wilk”. Dzieciom bardzo podobały  się  przygody bohaterów. Po przedstawieniu uczniowie obejrzeli wystawę plastyczną prac dziecięcych ,, Moje miasto- Mielec”. Wyjazd był niezwykle udany i na długo pozostanie w pamięci.

BM


PROPOZYCJA ZAJĘĆ I SPOTKAŃ DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY


 MISTRZOSTWA GMINY W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT

4 lutego odbyły się gminne zawody w siatkówce chłopców. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa w Przecławiu. W turnieju wystąpiły zespoły ze szkół w: Przecławiu, Łączek Brzeskich i Tuszymy. Nasze dziewczęta  zajęli II miejsce ustępując w tie-breku 9:15 dziewczętom ze szkoły w Przecławiu. Miejsce trzecie zajęły dziewczęta z Łączek Brzeskich.

Skład zespołu: Małgorzata Ochab, Gabriela Tracz, Roksana Moskal, Aleksandra Surdel, Wiktoria Grabiec, Dominika Mordasiewicz, Amelia Żołądź, Julia Bukowy, Julita Kopacz i Gabriela Rzeszutek. Opiekunem zespołu był Pan Mirosław Basara

Organizatorem Turnieju była Spółka Dwa Brzegi. Turniej koordynowali Pani Natalia Jurek i Pan Marek Lewandowski.

MB

Zdjęcia 


 ZABAWA KARNAWAŁOWA

 3 lutego uczniowie klas I-III bawili się podczas szkolnej zabawy. Sala wypełniła się różnymi bajkowymi postaciami: wróżkami, królami, księżniczkami, itp. Uczniowie nie tylko tańczyli, ale też brali udział w różnych konkursach i zabawach. Zwycięzcy w poszczególnych konkursach otrzymali drobne upominki. Wszyscy- uczniowie i nauczyciele- bawili się świetnie.

BM


 Bal karnawałowy 3-4-latków

Zdjęcia


MISTRZOSTWA GMINY W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW

2 lutego odbyły się gminne zawody w siatkówce chłopców. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich. W turnieju wystąpiły zespoły ze szkół w: Przecławiu, Rzemieniu, Łączek Brzeskich i Tuszymy. Nasi chłopcy odnieśli komplet zwycięstw i tym samym zajęli I miejsce, kolejne miejsca zajęły zespoły z Przecławia, Łączek Brzeskich i Rzemienia. 

Skład zespołu: Hubert Partyka, Patryk Sędłak, Michał Skowron, Bartłomiej Bogdan, Mikołaj Majka, Wojciech Świderski, Michał Muniak i Marcin Kozak. Opiekunem zespoły był Pan Mirosław Basara.

Organizatorem Turnieju była Spółka Dwa Brzegi. Turniej koordynowali Pani Natalia Jurek i Pan Marek Lewandowski.

MB

Zdjęcia


MISTRZOSTWA GMINY W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

W dniu 1 lutego na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się zawody o mistrzostwo Gminy Przecław w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Do Tuszymy oprócz gospodarzy przybyły reprezentacje szkół z Przecławia, Łączek Brzeskich i Kiełkowa. Turniej rozgrywany był systemem "każdy z każdym". Ostateczna kolejność turnieju:

Dziewczęta: I miejsce SP Kiełków, II miejsce SP Przecław, III miejsce SP Tuszyma i IV miejsce SP Łączki Brzeskie,

Chłopcy: I miejsce SP Tuszyma, II miejsce SP Łączki Brzeskie, III miejsce SP Kiełków i IV miejsce SP Przecław.

Szkołę Podstawową w Tuszymie reprezentowali: Aleksandra Surdel, Małgorzata Ochab, Patryk Sędłak i Hubert Patyka.

Organizatorem Turnieju była Spółka Dwa Brzegi. Turniej koordynowali Pani Natalia Jurek i Pan Marek Lewandowski.

zdjęcia


  ROZPOCZĄŁ SIĘ MARATON SOŁECTW 2016

  31 stycznia rozpoczęły się zmagania MARATONU SOŁECTW 2016 Gminy Przecław. W pierwszej konkurencji - Turniej Piłkarzyków - wystartowali nasi    uczniowie: reprezentujący sołectwo Tuszyma Hubert Partyka i Dominik Paszko, jako reprezentanci sołectw Biały Bór, Dobrynina i Rzemienia wystąpili Patryk  Sędłak i Bartłomiej Bogdan. Nasi uczniowie mieszkańcy sołectwa Tuszyma zajęli I miejsce, II miejsce zajęli chłopcy z Białego Boru. Gratulujemy naszym  uczniom bardzo dobrego występu jako reprezentanci sołectw, w których zamieszkują.

MB

klasyfikacja


DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 29.01.2016r. uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w szkolnym konkursie „Dyktando z Języka Angielskiego”. Zwycięzcą dyktanda został Wojtek Jemioło, uczeń klasy 2b. Miejsce drugie zdobyła Olivia Sobuś z kl. 3, miejsce trzecie Paweł Siedlecki z kl.3. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów z języka angielskiego. Konkurs został przygotowany przez p. Barbarę Juwę.

BJ 


Dzień Babci i Dziadka

Tradycyjnie,  jak co roku 22 stycznia o godz. 12.00 świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadzia. Licznie zebrani goście obejrzeli i wysłuchali programu artystycznego, w którym wzięli udział uczniowie kl. I a, I b, II b oraz grupy 3 i 4 – latków. Na program złożyły się: piosenki, krótka inscenizacja w wykonaniu pierwszaków i drugoklasistów, wiersze i taniec w wykonaniu przedszkolaków. Na koniec życzenia wszystkim seniorom złożyła zastępczyni dyrektora p. Barbara Kopacz. Po głośnym odśpiewaniu ,,Sto lat” wnuczęta obdarowały swoje Babcie i swoich Dziadziów samodzielnie wykonanymi upominkami. Po występie goście spędzili czas w miłej atmosferze. Nad całością czuwały panie: B. Muniak, M. Ozimek, B. Kopacz, J. Borys, E. Markulis, E. Pastuszak  i M. Lwowska.

BM

Zdjęcia ze spotkania o godz.12

Zdjęcia ze spotkania o godz. 16


Spotkanie z pisarzem

20 stycznia uczniowie naszej szkoły mieli niezwykłą okazję. W tym dniu odbyło się spotkanie z pisarzem p. Wojciechem Ulmanem. Autor pisze wiersze dla dorosłych i bajki dla dzieci. Pan Wojciech niezwykle ciekawie opowiadał o powstawaniu swoich dzieł, o pasji pisania i fotografowania. Na spotkaniu uczniowie mieli możliwość posłuchania jego utworów, oglądnięcia przepięknych fotografii, zadawania pytań. Brali też udział w konkursach związanych z czytanymi utworami pisarza. Uczniowie mogli też zakupić książki autora wraz z jego dedykacją. To było bardzo miłe spotkanie.

BM

Zdjęcia


SPEKTAKL TEATRALNY W MCK W MIELCU

8 stycznia uczniowie klas I- III pod opieką pań: B. Muniak, M. Ozimek, A. Borkowskiej- Gazdy, J. Borys i B. Kopacz pojechali do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Zobaczyli tam spektakl teatralny ,,Pingwiny z Madagaskaru”. Wszystkim podobała się gra aktorów, stroje i dekoracje. Przedstawienie dostarczyło dzieciom dobrej zabawy i wielu wrażeń.

BM


WIGILIA W KLASIE I A

21 grudnia w klasie I a odbyła się klasowa wigilia. Najpierw uczniowie wysłuchali fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa czytanego przez wychowawczynię p. Barbarę Muniak. Następnie wszyscy łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy. Nie obyło się też bez ciasta świątecznego, które przygotowały mamy uczniów, za co im bardzo dziękujemy. Dzieciom szczególnie smakowały pierniczki, które własnoręcznie upiekły kilka dni wcześniej.

BM


Wigilia szkolna

Zdjęcia


Jasełka 2015

Tradycyjnie w przeddzień zimowej przerwy świątecznej tj. 21 grudnia 2015 r. uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli okazję zobaczyć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów klas 0, IIa, III, V i VI. Tym razem Zobaczyliśmy zmagania aniołków z diabełkami, którzy chcieli ukraść Gwiazdkę. Spektakl pt. „Kłopoty pierwszej Gwiazdki” dostarczył wielu wzruszeń zarówno młodszym i starszym odbiorcom. Młodzi autorzy, którzy wcielili się w postacie dobrych i złych mocy doskonale odegrali swoje role. Klimat grozy podgrzewała również „czarcia” muzyka i taniec. Nie zabrakło oczywiście postaci związanych z jasełkami, a więc Maryi z Jezuskiem, Józefa, Trzech Króli, pastuszków. Ksiądz Sławomir Czub przeczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa. Na zakończenie przedstawienia wszyscy złożyli sobie życzenia i wspólnie śpiewali kolędy. Reżyserami przedstawienia były panie: Agata Borkowska–Gazda, Maria Sajdak, Lucyna Szczutko. Scenografię oraz oprawę muzyczną przygotowała pani Jadwiga Brożyna, piosenki w wersji angielskiej pani Barbara Reguła. Nad całością techniczną czuwał pan Marian Sajdak.

Zdjęcia


 PÓŁFINAŁY POWIATOWE W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW

18  grudnia 2015 r. nasi uczniowie, mistrzowie gminy w koszykówce wzięli udział w kolejnym etapie rozgrywek w koszykówce tj. półfinale powiatowym gr, B. Gospodarzem turnieju był Zespół Szkół w Chorzelowie. Organizatorzy przygotowali oprawę turnieju jak w prawdziwych meczach koszykarskich. Były tańczące chilliderki, prezentacje zespołów, muzyka i wielkie emocje na parkiecie. Udział w turnieju wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych, którymi byli chłopcy z Radomyśla Wielkiego, Tuszymy i Chorzelowa. Po zaciętych pojedynkach, ciekawych akcjach i sportowej walce zwycięzcą turnieju zostali chłopcy z Chorzelowa, którzy odnieśli dwa zwycięstwa, drugie miejsce zajęła nasza reprezentacja, II miejsce zajęli chłopcy z Radomyśla Wielkiego. Na zakończenie turnieju Dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie Pani Mirosława Wydro, wręczyła pamiątkowe dyplomy i podziękowała za sportową rywalizację. 

Skład naszej reprezentacji: Bartłomiej Bogdan, Kacper Kozak, Michał Skowron, Michał Muniak, Hubert Partyka, Maciej Piechota, Patryk Sędłak, Mikołaj Majka i Maksymilian Najuch. Do turnieju uczniowie zostali przygotowani przez Panią Annę Basarę, opiekunem sprawował Mirosław Basara.  

MB


GMINNE ZAWODY W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW

 
11 grudnia reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Gminnych Zawodach w Koszykówce Chłopców. Zawody rozegrane zostały na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobryninie. W imieniu gospodarzy uczestników zawodów powitał dyrektor szkoły Pan Wiesław Jemioło. W turnieju wystąpiły trzy reprezentacje ze szkół w Przecławiu, Tuszymy i Dobrynina. I miejsce i awans do półfinału powiatowego wywalczyła drużyna naszej szkoły, która odniosła dwa zwycięstwa. II miejsce przypadło zespołowi z Przecławia, III miejsce zespołowi ze szkoły w Dobryninie. Nad przebiegiem turnieju czuwali, organizatorzy turnieju, przedstawiciele Spółki "Dwa Brzegi" Natalia Jurek i Marek Lewandowski. Po zmaganiach sportów na uczestników czekały drożdżówki i napoje.

Skład zespołu: Bartłomiej Bogdan, Kacper Kozak, Michał Skowron, Michał Muniak, Hubert Partyka, Maciej Piechota, Patryk Sędłak, Mikołaj Majka i Maksymilian Najuch. Do turnieju uczniowie zostali przygotowani przez Panią Annę Basarę, opiekunem sprawował Mirosław Basara.   

 MB


MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

 W tym roku szkolnym uczniowie klas I realizują w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mielcu program,, Moje dziecko idzie do szkoły”. Nauczyciele klas pierwszych: p. B. Muniak i p. M. Ozimek podejmują działania profilaktyczne ukazujące uczniom i ich rodzicom jak chronić zdrowie. 11 grudnia pani higienistka J. Darłak przeprowadziła pogadankę na temat prowadzenia zdrowego stylu życia, właściwej postawy ciała. Na zakończenie uczniowie kolorowali książeczki przekazane przez sanepid, a także otrzymali książeczki informacyjne dla rodziców. Uczniowie w październiku brali udział w zajęciach z zakresu higieny spożywania posiłków, higieny uczenia się, bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły. Koordynatorem programu jest p. B. Muniak. 

B.M.


Wycieczka najmłodszych do Rzeszowa 

10 grudnia dzieci z kl. 0 – III wczesnym rankiem wyjechały do Filharmonii w Rzeszowie na bajkę muzyczną pt. ,, Kłopoty leśnego podwórka”. Wchodząc do Filharmonii witał ich Święty Mikołaj. Po zajęciu miejsc dzieci przeżyły wzruszające chwile razem z bohaterami bajki. Piękna dekoracja, gra aktorów wraz z kukiełkami, piosenki, zachwyciły wszystkich. Po spektaklu dzieci z klas zerowych z wychowawczyniami: p. Jadwigą Brożyną, p. Małgorzatą Kurzawą  i mamami udały się do mini zoo i MC Donalda. Uczniowie klas drugich i klasy trzeciej z p. Barbarą Kopacz, p. Jolantą Borys, p. Agatą Borkowską – Gazdą, p. Marią Sajdak i księdzem Sławomirem Czubem pojechali zwiedzać lotnisko w Jasionce. Na miejscu przeszli odprawę, zobaczyli start i lądowanie samolotu. Uczniowie klas pierwszych z p. Marią Ozimek i p. Barbarą Muniak udali się do Kulkolandii ,,Fantazja”. Tam świetnie się bawili, zjeżdżali na zjeżdżalniach, rurach, ,,kąpali się” w basenach kulkowych. I tutaj też odebrali od Świętego Mikołaja niewielkie, ale jakże ważne prezenty. W tym dniu Mikołaj był bardzo łaskawy, bo słodkości otrzymały też wszystkie dzieci na lotnisku i w Filharmonii. Wesołe, zadowolone, ale też troszeczkę zmęczone dzieci wróciły do szkoły.

Zdjęcia


WYCIECZKA DO KINA HELIOS I NA FESTIWAL NAUKI W RZESZOWIE

ZDJĘCIA


MIKOŁAJKI 2015

 7 grudnia 2015r. odbyło się w naszej szkole Spotkanie Mikołajkowe. Uczniowie klas IIb, Ia, Ib pod  kierunkiem pań: Jolanty Borys, Barbary Kopacz, Marii Ozimek, Barbary Muniak i Jadwigi Brożyny oraz księdza Sławomira Czuba przygotowali i przedstawili bajkowe spotkanie z Mikołajem. W rolę czarodzieja wcielił się Hubert Partyka z klasy VI, a wróżkę zagrała Julita Kopacz z klasy VI.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością goście:

 Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Przecław – Pan Mariusz Barnaś,

 Z-ca Dyrektora Wydziału Oświatowo-Ekonomicznego – Pani Anna Bogdan,

Przedstawiciel Nadleśnictwa Tuszyma – Pan Mariusz Brożyna,

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Aneta Piechota,

Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Anna Szlachetka,

Członkowie Rady Rodziców.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały prezenty od Św. Mikołaja.

 Pomocnikami Świętego Mikołaja w tym roku byli sponsorzy:

 Firma SURET Sp. z o. o. w Dębicy – Prezes Pan Stefan Bieszczad

 Dębickie Zakłady DEZAKO Sp. z o. o. w Dębicy – Prezes Pan Ryszard Tęcza

  Nadleśnictwo Tuszyma - Nadleśniczy Pan Marek Szczur

Zakład Produkcyjno - Handlowy "Uszczelmet" - Pan Marian Czachor

Sklep Spożywczo - Przemysłowy "MARON" - Pani Marta Gawryś

"KRUSZGEO" SA Zakład Eksploatacji Kruszywa Biały Bór – Zakład w Białym Borze

 Sklep Wielobranżowy "CEZAR" w Tuszymie – Pani Krystyna Papuga

 Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa" - Prezes Pani Anna Mikrus i Wiceprezes Pan Ryszard Stachnik

Firma AGPOL - Państwo Agata i Albert Gugałowie

 Firma "DREWMET" - Pan Zdzisław Pyziński

Firma ELMECO - Pan Tadeusz Januszewski

 Sklep EURO – Pan Stanisław Kopacz

 Firma Kirchoff Polska SP z o.o. Mielec

Firma Admet – Pan Adam Czachor

Firma Adamet-Niemet Sp. z o.o. w Rzeszowie

 Firma ,,KRUSZGEO” S.A. w Rzeszowie

 Państwo Barbara i Jerzy Muniakowie

 Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Aneta Piechota

 Z-ca  Przewodniczącej Rady Rodziców przy SP w Tuszymie – Pani Anna Szlachetka

 Pan Artur Piechota

 Pan Zbigniew Sobuś

 Pani Kamilla Muniak

 Pan Władysław Ziółkowski

 Serdecznie dziękujemy sponsorom za dobre serce.

Szczególne podziękowania składamy Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie za przygotowanie paczek mikołajkowych.

ZDJĘCIA


POMOC DLA ŚW. BRATA ALBERTA

Tuż przed Św. Mikołajem w naszej szkole została zorganizowana akcja charytatywna dla Schroniska Św. Brata Alberta w Mielcu. Uczniowie, rodzice, nauczyciele aktywnie włączyli się w przynoszenie trwałych produktów spożywczych: cukru, mąki, kaszy, ryżu, makaronu, produktów chemicznych. Akcja przyniosła realne wsparcie działalności schroniska dla bezdomnych mężczyzn.  W dniu 8 grudnia zostały one przekazane przez p. Dyrektora M. Basarę do schroniska. Wszystkim za dar serca dziękujemy.

BM


II ZAWODY MODELI HALOWYCH F1N O PUCHAR DYR. GIM. NR 2 

Mielec 05.12.2015

W sobotę 5 grudnia odbyły się w Mielcu ,,mikołajkowe” zawody modelarskie w klasie F1N – modeli szybowców halowych tzw. ,,rzutków”. Nasi modelarze, choć tylko po krótkim treningu tuż przed zawodami (nasza sala gimnastyczna jest zbyt mała ćwiczenie wyrzucania modeli), wywalczyli niezłe miejsca w klasyfikacji końcowej. Puchar za trzecie miejsce zdobył Maciej Piechota z kl. VI, a pozostali zajęli miejsca 9, 10 i 11 (w środku stawki).  Grupa w składzie: Maciej Piechota, Paweł Czachor, Klaudiusz Strzelczyk i Patrycja Kużdżał wyjechała do Mielca pod opieką p. Mariana Sajdaka prowadzącego w naszej szkole modelarnię lotniczą.

ZDJĘCIA


LUBIMY POMAGAĆ

W pierwszych dnia grudnia cała społeczność szkolna włączyła się do akcji organizowanej, tak jak i poprzednia, przez Samorząd Uczniowski i Caritas. Wszyscy zbierali ubrania, zabawki, itp. dla Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Zbiórka przerosła nasze oczekiwania. 5 grudnia wszystkie rzeczy zostały zawiezione w docelowe miejsce przez księdza S. Czuba i zastępcę dyrektora p. B. Kopacz.

BM


KUCHENNE REWOLUCJE

ZDJĘCIA


ZABAWA ANDRZEJKOWA KLAS I- III

27 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki kl. I-III. Uczennice klasy piątej wcieliły się we wróżki i to one zapraszały dzieci do swoich ,, chatek”, gdzie uczniowie mogli poznać swoją przyszłość: kim zostaną, co oznacza ulubiony kolor, gdzie pojadą w najbliższym czasie, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub ożeni się. Po wróżbach były też tańce i zabawy przy muzyce. Wszyscy świetnie się bawili. Opiekę sprawowały wychowawczynie kl. I- III.


 PROGRAM ,, KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Od listopada szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowe książki. Zostały one zakupione z Programu MEN ,, Książki naszych marzeń”. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło zakupić 138 książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. Naszą placówkę wsparł  finansowo organ prowadzący za co dziękujemy. Umożliwiło to zakup nowości i znacznie wzbogaciło księgozbiór nasze biblioteki.

BM


WYSTAWA NOWYCH KSIĄŻEK

  Aby pokazać naszym czytelnikom nową ofertę biblioteki szkolnej w dniach   18 – 20 listopada  panie pracujące w bibliotece: B. Muniak, A. Borkowska- Gazda, H. Surman, M. Wszołek przygotowały wystawę pt. ,, Książki naszych marzeń”. Cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.

BM


 

Dzień Pluszowego Misia

27 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli do szkoły ze swoim ulubionym pluszakiem jakim jest miś.  W związku z tym świętem uczniowie kl. VI przygotowali akademię. Podczas niej szóstoklasiści przedstawili historię powstania pluszowego misia, recytowali wiersze, zachęcali do rozwiązywania zagadek. Na koniec śpiewali piosenkę o misiu, przy której wszyscy uczniowie mocno tulili swoje pluszaki.  Wszyscy bawili się świetnie, a wspomnienia pozostaną na długi czas. Uczniom w przygotowaniu tego święta pomogły panie: Anna Basara i Barbara Muniak.

ZDJĘCIA


Zajęcia przedszkolaków w Bibliotece Publicznej

ZDJĘCIA


Maluchy w Kulkolandii 

ZDJĘCIA


SUKCES DZIECI I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUSZYMIE

ORAZ DZIECI I UCZNIÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PRZECŁAW W KONKURSIE POWIATOWYM "DAWNO TEMU NA DZIKIM ZACHODZIE"

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,, Dawno temu na Dzikim Zachodzie”, który został zorganizowany przez SOSW im Ś. Jadwigi w Mielcu oraz  Stowarzyszenie DLA WAS w ramach VII edycji akcji ,, CAŁY POWIAT CZYTA Z DZIEĆMI”. Jury po obejrzeniu wszystkich prac  przyznało nagrody. Miło nam poinformować, iż uczniowie z naszej szkoły zostali nagrodzeniu. Są to: Jakub Machała z klasy I a (opiekun p. Barbara Muniak), Szymon Wąchadło i Adrianna Siedlecka z klasy Ib (opiekun p. Maria Ozimek), Natalia Żuchowska z klasy II a (opiekun Agata Borkowska- Gazda), Igor Lwowski z kl. II b (opiekun p. Barbara Kopacz), Magdalena Machała, Kacper Kopera  z kl. III (opiekun p. Maria Sajdak). Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie. Gorąco wszystkim gratulujemy! 

zdjęcia i opis

ZDJĘCIA


UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

W tym roku uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości odbyła się 13 listopada. Wszyscy uczniowie uczcili ten dzień odświętnym strojem, biało–czerwonymi chorągiewkami, kwiatami oraz kotylionami. Akademię rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Patriotyczny montaż słowno–muzyczny przygotowany przez uczniów z klas szóstych i piątych przypomniał burzliwe dzieje Rzeczpospolitej od czasów Powstania Kościuszkowskiego do czasów odzyskania niepodległości. Chór szkolny, czyli uczniowie z klasy trzeciej odśpiewali pieśni Legionów Polskich: Piechotę i Marsz Pierwszej Brygady oraz Rotę. Najwięcej wzruszeń wzbudził taniec najmłodszych wykonawców tj. krakowiak i etiuda do pieśni ,,Rozkwitały pąki białych róż”. Zaprezentowane na akademii wiersze, pieśni oraz tańce przypomniały dzieciom o trudnych losach naszej Ojczyzny a także wzbudziły dumę i zachwyt nad czynami poprzednich pokoleń. Akademię przygotowały panie: Agata Borkowska-Gazda, Jadwiga Brożyna, Maria Sajdak, Lucyna Szczutko. Opiekę techniczną sprawował pan Marian Sajdak.

ZDJĘCIA


LEKCJA BIBLIOTECZNA W KLASIE IA I I B

6 listopada uczniowie kl. I a i kl. I b z wychowawczynią odwiedzili bibliotekę szkolną. Pani B. Muniak zapoznała dzieci z księgozbiorem biblioteki, regulaminem i zasadami korzystania z niej. Uczniowie rozwiązywali zagadki związane z bajkowymi postaciami, posłuchali czytanej bajki. Na koniec wizyty pierwszaki zostali zapisani do biblioteki szkolnej, z pomocą pań wybrali książeczki i pożyczyli je do domu. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

BM


Gminne zawody w piłce ręcznej dziewcząt

   6 listopada odbyły się zawody w piłce ręcznej dziewcząt. Na sali gimnastycznej ZS w Przecławiu wystąpiły reprezentacje wszystkich szkół podstawowych Gminy Przecław tj. zespoły z: Dobrynina, Kiełkowa, Łączek Brzeskich, Przecławia,Rzemienia i Tuszymy. Uczestników podzielona na dwie grupy. Nasze dziewczęta po zwycięstwach z zespołami z Łączek Brzeskich i Rzemienia awansowała do finału. Z drugiej grupy do finału awansowała reprezentacja szkoły z Przecławia. W finale zwycięstwo i awans do dalszych rozgrywek szkolnych odniosła szkoła z Przecławia. Gratulujemy dziewczętom z Przecławia zwycięstwa i życzymy powodzenia na kolejnym etapie rozgrywek. Naszym zawodniczkom dziękujemy za walkę, emocje i zajęcia II miejsca w Turnieju.

Skład zespołu dziewcząt: Dominika Mordasiewicz, Małgorzata Ochab, Aleksandra Surdel, Gabriela Tracz, Roksana Moskal, Gabriela Rzeszutek, Sylwia Sylwet, Wiktoria Grabiec, Amelia Żołądź, Julia Bukowy.

Nauczyciele prowadzący zespół dziewcząt: Pani Anna Basara i Pan Mirosław Basara.

MB


Gminne zawody w piłce ręcznej chłopców

    W dniu 4 listopada b.r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Przecławiu odbyły  się zawody gminne w mini piłce ręcznej chłopców. W zawodach wzięły udział  reprezentacje szkół z Przecławia, Dobrynina, Kiełkowa, Łączek Brzeskich i Tuszymy.  Turniej rozgrywany systemem "każdy z każdym". Nasi uczniowie po wygraniu  wszystkich meczów zostali mistrzami Gminy Przecław. Kluczowym momentem było  zwycięstwo naszego zespołu z zespołem z Przecławia 6 : 4. Gratulujemy  chłopcom  sukcesu i życzymy powodzenia na kolejnym etapie rozgrywek tj. półfinale  powiatowym, który odbędzie się w Radomyślu Wielkim.

Skład zespołu: Huber Partyka, Wojciech Świderski, Bartłomiej Bogdan, Mikołaj Majka, Wojtaszek Seweryn, Maksymilian Najuch, Dominik Paszko, Sebastian Wojtaszek, Maciej Piechota, Michał Muniak, Patryk Sędłak, Marcin Kozak. 

 Prowadzącym i opiekunem zespołu chłopców jest Pani Anna Basara.

MB

zdjęcia 


PYSZNE SURÓWKI I SAŁATKI

4 listopada uczniowie kl. I a wykonywały surówki i sałatki owocowe. Przyniosły w tym dniu marchewki i jabłka, aby zrobić pyszną surówkę oraz ulubione przez siebie owoce, aby zrobić sałatki. Po umyciu rąk, podzieleni na grupy z zapałem wzięły się do pracy. Część dzieci samodzielnie tarła warzywa, a druga część kroiła owoce. Po wymieszaniu składników można było jeść. Sałatki i surówki były kolorowe, pełne witamin. Zajęcia uświadomiły dzieciom potrzebę jedzenia owoców i warzyw, bezpiecznego posługiwania się nożem i zachowania higieny podczas posiłku. Nad całością czuwała p. B. Muniak.

BM


Ciekawa lekcja w klasie 2b

ZDJĘCIA


PAMIĘTAMY !

30 października uczniowie kl. I – III wybrali się na cmentarz wojenny  w Tuszymie- Białym Borze. Zapalili przyniesione ze sobą znicze, złożyli wiązanki kwiatów, wianuszki, pomodlili się wspólnie. W chwili zadumy wysłuchali historii cmentarza, na którym są pochowani żołnierze różnych narodowości  z I i II wojny światowej. Opiekę sprawowały panie: M. Sajdak, J. Borys, B. Kopacz, A. Borkowska- Gazda, M. Ozimek i B. Muniak.

BM 


Apel z okazji ,,Wszystkich Świętych"

     W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych odbyła się okolicznościowy apel. Uczniowie z klas VI i I przybliżyli społeczności szkolnej znaczenie tych  szczególnych dni. Uczestnicy w zadumie wysłuchali montażu słowno-muzycznego. Chwilą szczególną była recytacja wiersza Ks. Jana Twardowskiego "Spieszmy  się.." w interpretacji naszego katechety ks. Sławomira Czuba. Dyrektor szkoły Pan Mirosław Basara podziękował uczniom za piękną i wzruszającą uroczystość.

 Uroczystość przygotowały: Pani Anna Basara i Pani Barbara Muniak 

Po zakończeniu apelu uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się na cmentarz wojenny nr 500 na pograniczu Tuszymy i Białego Boru, gdzie złożyli wiązanki, zapalili znicze i odmówili modlitwę za umarłych i tych, którzy zginęli za Ojczyznę. 

Zdjęcia


,,Dzień Nauczyciela dziś..."

Miły prezent dla swoich nauczycieli przygotowali uczniowie klasy piątej i drugiej. W kabaretowej scence z przymrużeniem oka przedstawili obraz z życia szkoły. Znalazły się w nim parodie uczniów i nauczycieli. Największy zachwyt wzbudził pokaz mody w wykonaniu klas szóstych. Specjalne stroje dla nauczycieli matematyki, historii, przyrody wzbudziły aplauz wszystkich uczniów i nauczycieli.

Zdjęcia


Konkurs plastyczny „Najładniejsza zakładka do książki”

W październiku 2015 roku Biblioteka Szkolna zorganizowała konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki. Wzięli w nim udział uczniowie klas Ia i Ib naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu wykonali ciekawe prace, ale jury postanowiło wyróżnić najładniejsze, najbardziej pomysłowe i pracochłonne. Wszystkie zakładki można było oglądać na wystawie w bibliotece szkolnej.

Nagrodzeni uczniowie:

Hubert Mordasiewicz kl. Ia, Klara Wilczyńska kl. Ib, Wiktor Gawryś kl. Ib, Karol Torba kl. Ia, Kacper Zawisza kl. Ia, Jakub Machała kl. Ia, Szymon Wąchadło kl. Ib, Karolina Hebda kl. Ib.

Konkurs przygotowały panie: A. Borkowska – Gazda, B. Muniak, H. Surman, M. Wszołek.

                                                                                                                                                  MW

ZDJĘCIA


JUBILEUSZ FILATELISTÓW

10 października 2015 r. Koło Polskiego Związku Filatelistów Nr 38 w Mielcu obchodziło Jubileusz 50 – lecia istnienia. Na tą uroczystość został zaproszony Dyrektor szkoły p. Mirosław Basara, filateliści z naszej szkoły wraz z opiekunem p. Barbarą Muniak. Uczniowie : Zuzanna Bąba, Dominika Bąba, Piotr Żmuda i p. B. Muniak z rąk Prezesa Poczty Polskiej, Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego w Rzeszowie otrzymali dyplomy i nagrody za wkład pracy w rozwój filatelistyki na terenie Miasta Mielca. Pan Dyrektor otrzymał odznakę z okazji Jubileuszu 50 – lecia Koła PZF w Mielcu za stworzenie warunków umożliwiających pracę Koła Nr 40. Uczniowie wzięli też udział w koncercie i spotkaniu integracyjnym. Gratulujemy uczniom i opiekunowi szkolnego koła p. Barbarze Muniak wyróżnień. Jubilatom życzymy dalszych sukcesów.

BM

 zdjęcia 


 Święto Biblioteki Szkolnej

  W październiku w naszej szkole „rządziła” biblioteka szkolna. Takie było hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych, których celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz zachęcanie ich do częstszego odwiedzania biblioteki. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała akcję głośnego czytania dzieciom ulubionych bajek, baśni i fragmentów utworów literackich. Przez dwa tygodnie codziennie na długiej przerwie uczniowie z poszczególnych klas gromadzili się w bibliotece. Najmłodsi uczniowie słuchali takich bajek jak: „Brzydkie kaczątko”, „Nasza mama czarodziejka”, „Czarodziejskie słowo”. Starsi uczniowie wysłuchali fragmentów „Dziewczynki z Szóstego Księżyca” oraz książek z serii „Magiczne drzewo”. Uczniom czytali nauczyciele – bibliotekarze:  Agata Borkowska – Gazda, Barbara Muniak, Halina Surman i Małgorzata Wszołek. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci, które słuchały z uwagą, a następnie dyskutowały na temat treści przeczytanych utworów. W kolejnych dniach biblioteka gościła wielu czytelników. Wszyscy byli zainteresowani wypożyczaniem bajek i nowości wydawniczych. Biblioteka będzie częściej organizowała akcję głośnego czytania młodszym przez starszych.

W październiku został również ogłoszony konkurs „Najładniejsza zakładka do książki” dla klas I-ych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie.

Podsumowanie obchodów Święta Biblioteki Szkolnej odbyło się 19 października, w dniu imienin biblioteki.  Był to Dzień Bajkowej i Literackiej Postaci. Czytelnicy przeobrazili się w bajkowych i literackich bohaterów. W klasach i na korytarzach szkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, rycerzy, Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Pszczółkę Maję i wiele innych postaci z książek. Wszyscy spotkali się w bibliotece, gdzie, po prezentacji fantastycznych strojów, na uczestników imprezy  czekała miła, słodka niespodzianka.

 Dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy zaangażowali się w obchody październikowego Święta Biblioteki Szkolnej. Zapraszamy na kolejne akcje i konkursy czytelnicze.

                                                                                                                                                      MW

 Zdjęcia


Uroczystość ,,Pasowania na Przedszkolaka"

ZDJĘCIA


Modelarze w otwartych mistrzostwach latawcowych w Mielcu

    Jak co roku, w październiku SKF ODEK wspólnie z modelarnią IKAR działającą w SDK MSM w Mielcu, byli organizatorami pięknej imprezy propagującej  modelarstwo lotnicze. Wystartowali w  niej także nasi modelarze pracujący w Szkolnej Modelarni Lotniczej prowadzonej przez p. Mariana Sajdaka.

 W zawodach pod opieką instruktora wzięli udział: Patrycja Kużdżał, Paweł Czachor i Klaudiusz Strzelczyk z klasy V.

 Zawody planowane w sobotę 17 października ze względu na pogodę rozegrane zostały dopiero w sobotę 24 października w godzinach 10:00 – 13:00.

 Dzięki ładnej pogodzie zgromadziły wielu startujących i widzów (rodziny zawodników).

 Komisja mistrzostw, której przewodniczył p. Zygmunt Osak, oceniała pomysłowość i staranność wykonania, dekoracje, stateczność w locie, ogólny  wygląd i ogólną prezentację latawców. Ocenie podlegały również efekty specjalne - zrzuty taśmy z bibuły. Wszystkie latawce były starannie wykonane i  pięknie ozdobione, dobrze latały, w locie prezentowały się okazale, poprawnie wykonywały zrzuty.

Ogólnie sklasyfikowano 23 zawodników i zawodniczek, w wieku 7-13 lat.

Wszyscy startujący otrzymali słodycze, a najlepsi nagrody rzeczowe w postaci książek i dyplomów. Nasi modelarze, choć nie zdobyli pierwszych miejsc byli zadowoleni z wyjazdu. Oprócz słodyczy, nagród książkowych z dedykacją  oraz przyjemnej zabawy zdobyli cenne doświadczenia i podpatrzyli ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, które na pewno wykorzystają w następnych zawodach.

ZDJĘCIA


Z wizytą o medalisty Igrzysk Olimpijskich Patryka Jaszcza

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Tuszymie została przeprowadzona akcja „Pocztówka dla Patryka Jaszcza”. Patryk jest trzykrotnym złotym medalistą Letnich Igrzysk Olimpiady Specjalnej, która odbyła się w lipcu b.r. w Los Angeles. 21 letni olimpijczyk w bowlingu  mieszka w Mielcu. Codziennie zmaga się z chorobą, a mimo to realizuje swoje pasje w sporcie pokonując ból i własne słabości. Marzeniem Patryka było otrzymanie jak największej ilości kartek urodzinowych. W dniu 21 urodzin Patryka tj. 13 października opiekun SU Pani Anna Basara odwiedziła solenizanta i przekazała własnoręcznie wykonane przez naszych uczniów kartki urodzinowe. Włączając się w akcje pocztówki przyczyniliśmy się do realizacji marzenia Patryka. Dziękujemy dzieciom, nauczycielom i dyrekcji szkoły za włączenie się w akcje. Patrykowi z okazji urodzin życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, realizacji pasji i zdobycia kolejnych medali.

AB

Zdjęcia


Mamy Rekord Polski 

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Ten dzień stał się dla wielu placówek edukacyjnych w Polsce jak i dla Szkoły Podstawowej w Tuszymie niecodziennym wydarzeniem. W samo południe uczniowie klasy II , klas V i VI  przystąpili do ustanowienia rekordu Polski w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Inicjatorem już po raz drugi akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nad całością przedsięwzięcia w szkole czuwała Pani Anna Basara - koordynator akcji oraz Pani Agata Borkowska Gazdzie i Pani Barbarze Regule. Wymienieni nauczyciele ukończyli szkolenie w ramach programu WOŚP „Ratujemy i uczymy Ratować” i prowadzą naukę udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Tuszymie. Spośród wszystkich uczniów wybrano grupę 42 uczniów, których udział w akcji był dla nich wyróżnieniem za dotychczasowe zaangażowanie, umiejętności i wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W wydarzeniu użyto 11 fantomów, na których przez 30 minut uczniowie wraz z nauczycielami na zmianę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. W czasie próby bicia rekordu uczniowie mieli podgląd „na żywo” na prowadzoną akcję w centrali WOŚP. Wszystkich uczestników dopingował niezmordowany Jurek Owsiak. Akcja i czynności uczniów zoatały udokumentowane poprzez sfilmowanie i zdjęcia. Z wielką radością informujemy, że dzięki zaangażowaniu ponad 88 tysięcy uczestników i koordynatorów udało się ustanowić nowy rekord Polski w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej .

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tuszymie składa podziękowania Pani Elżbiecie Augustyn-Gruszce dyrektor Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie za udostępnienie bazy SDK do prowadzenia akcji. Panu Robertowi Darłakowi za pomoc w dokumentowaniu jej przebiegu, uczniom za wielkie zaangażowanie oraz Koordynatorom akcji Pani Annie Basarze i Pani Agacie Borkowskiej – Gazdzie. 

MB

Zdjęcia 


Uroczystość ,,Pasowania na ucznia" uczniów klas I

28 października po południu odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania uczniów klas I. Pierwszoklasiści zaprezentowali piękny bajkowy program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, zatańczyły układ taneczny, odpowiadały na pytania wróżki. Pomagały im bajkowe postaci – Czerwony Kapturek, Kot w butach, itp. Po popisach uczniowskich nadszedł czas na uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a ceremonii pasowania dokonali: Dyrektor szkoły p. Mirosław Basara oraz wicedyrektor szkoły p. Barbara Kopacz. O młodszych kolegach pamiętali uczniowie klas drugich przedstawiając krótką scenkę z życia szkoły przygotowaną pod opieką wychowawczyń: p. A. Borkowskiej – Gazdy i Jolanty Borys. Na pamiątkę tej długo wyczekiwanej uroczystości uczniowie otrzymali prezenty od dyrektorów, rodziców, uczniów kl. II i swoich wychowawczyń. Po uroczystości uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce. Uroczystość przygotowały wychowawczynie: p. Maria Ozimek i p. Barbara Muniak.

Zdjęcia 


 

GALA WYBITNY UCZEŃ ZA ROK SZKOLNY  2014/ 2015

 

13 października 2015 r. w MCK w Przecławiu odbyła się uroczysta Gala-Wybitny Uczeń za rok szkolny 2014/2015. Tytuł ,, Wybitnego Ucznia” uzyskali następujący uczniowie naszej szkoły: Milena Sajdak, Amelia Knap, Marcelina Surman i Daniel Ludwikowski. Uczniowie z rąk Burmistrza p. Ryszarda Wolanina, Sekretarza Gminy Przecław p. Janusza Krakowskiego oraz Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy p. Mariusza Barnasia otrzymali dyplomy wraz  z nagrodą pieniężną oraz słodkości. Podziękowania i gratulacje otrzymali także rodzice nagrodzonych uczniów oraz dyrekcja szkoły p. Mirosław Basara i p. Barbara Kopacz. Podczas uroczystości w uznaniu za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Burmistrza Przecławia otrzymało10 nauczycieli z terenu Gminy Przecław. Wśród nich byli p. Anna Basara oraz p. Barbara Muniak. Uroczystość uświetnili soliści: Monika Węgrzyn i Krzysztof Prucnal.

B.M.


Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W dniu 6 października b.r. odbyły się wybory do Zarządu SU naszej szkoły. W trakcie  kampanii wyborczej kandydaci wywiesili swoje plakaty wyborcze, w których promowali się jak najlepszy kandydat. W wyborach uczestniczyli uczniowie klas IV - VI, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzali odebranie kart do głosowania na przygotowanych przez dyrekcję listach uprawnionych wyborców. Po przeliczeniu kart do głosowania wyjętych z urny przewodniczącą szkoły została DOMINIKA MORDASIEWICZ, jej zastępcą PATRYCJA KUŻDŻAŁ. Pozostałymi członkami zarządu zostały Alicja Żmuda, Małgorzata Ochab, Dominik Paszko i Michał Skowron.

Wybory przygotowały i obserwowały Panie Anna Basara i Barbara Muniak - opiekunki SU z ramienia szkoły. 

Gratulujemy uczniom zaufania wyborców. Życzymy fajnych pomysłów, inicjatyw oraz dobrej współpracy z opiekunami SU i dyrekcją szkoły.

MB

Zdjęcia


Ognisko Klasowe Klasy VI

października b.r. na obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze odbyło się ognisko klasowe uczniów klasy VI. W przygotowanie i przebieg ogniska zaangażowali się rodzice Panie: Katarzyna Muniak i Joanna Ochab, Panowie: Robert Bogdan i Robert Tracz oraz wychowawca klasy VI Pani Anna Basara. Uczniowie w oczekiwaniu na przekąski z grilla integrowali się poprzez zabawę w chowanego, grę w piłkę siatkową oraz gry i zabawy ruchowe. Po zjedzeniu gorących kiełbasek i wesołej zabawie, uczniowie skosztowali pieczonych ziemniaków z masłem. Uczestników ogniska odwiedził sołtys Białego Boru Pan Józefa Ziomek. Wszyscy uczestnicy ogniska byli bardzo zadowoleni ze wspólnie spędzonego czasu i wyrazili chęć ponownego spotkanie się przy ognisku.

AB

Zdjęcia 


 Projekt ,,Jabłko"

naszej szkole o września 2014r do września 2015r. był realizowany projekt  edukacyjny „Jabłko”.  Celem tego projektu było rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. Działania związane z realizacją projektu objęli swoim patronatem: pan dyrektor Mirosław Basara i  pani Barbara Kopacz – zastępca dyrektora szkoły.

 Projekt został opracowany przez  Panią Marię Sajdak oraz nauczyciela informatyki, pana Mariana Sajdaka. Do współpracy w jego realizacji zaangażowali się wychowawcy klas I-VI, nauczyciele oddziałów przedszkolnych SP Tuszyma i Szkoły  Filialnej  w Białym Borze. Działaniami projektowymi objęci byli głównie uczniowie naszej szkoły, ale do realizacji  niektórych zadań zostali również zaproszeni przedstawiciele szkół i przedszkoli Gminy Przecław. W   konkursie  recytatorskim  i piosenkarskim wzięły udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w konkursie plastycznym uczniowie klas I - III, a w konkursie wiedzy o jabłku – uczniowie klas IV–VI.  

 Szeroki zakres działań obejmował poznanie tematu „Jabłko” w różnych aspektach. Dzieci poznawały historię jabłka, stare odmiany jabłek hodowane w Polsce i opracowały gazetkę tematyczną. Zadanie  to wykonano pod kierunkiem Pani M. Sajdak. Pani Lucyna Szczutko  wraz z uczniami klasy V zorganizowała spotkanie z dietetykiem - panią Małgorzatą Michno oraz kucharkami i intendentką z naszej szkoły. Podczas spotkaniu uczniowie zadawali pytania dotyczące wartości odżywczych jabłek. Na lekcjach matematyki pod kierunkiem pani Haliny Surman uczniowie porównywali wagę jabłek, obliczali ilość jabłek w różnorodnych pojemnikach. Ponadto nawiązaliśmy kontakt korespondencyjny z firmą zajmującą się produkcją przetworów dla dzieci. Uczniowie klasy VI zorganizowali wycieczkę do sadu, w którym odbyła się również lekcja wychowania fizycznego. Nad realizacją tego zadania czuwała Pani Anna Basara.  Jabłko w plastyce to działanie, które zainteresowało uczniów oddziałów przedszkolnych, klas I-VI. W ramach tego zadania dzieci wykonywały różnymi technikami  prace plastyczne. Nad jego przebiegiem czuwały panie : Barbara Kopacz, Barbara Muniak, Jolanta Borys, Agata Borkowska-Gazda, Maria Ozimek, Monika Lwowska, Ewa Pastuszak, Anna Bryła, Jadwiga Brożyna, Małgorzata Kurzawa. Dużym  zainteresowaniem cieszył się „Dzień Jabłka” i degustacja soku jabłkowego, który przygotowywany był z jabłek zakupionych przez Radę Rodziców.  W czasie trwania projektu w klasach młodszych odbywały się różnorodne zajęcia związane z tematem jabłko,  np. „Burza mózgów” w kl.III, „zabawy badawcze” w kl. Ia, „Zabawy z jabłkiem” w grupie trzy i czterolatków, „Wyścigi z jabłkiem” w klasie VI,  „Przepisy na potrawy z jabłek – książka kucharska” w kl.III. Gromadzeniem materiału fotograficznego i przygotowaniem prezentacji multimedialnej zajmował się nauczyciel informatyki, pan Marian Sajdak.  Wszyscy uczniowie mieli wielokrotną możliwość degustacji świeżego soku jabłkowego, który przygotowywali w czasie zajęć.

 W dniu 30 września 2015r. odbyło się podsumowanie wszystkich   prac projektowych i konkursów. Każdy uczestnik  projektu otrzymał nagrodę ufundowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Firmę Rolmlek z Mielca oraz Radę Rodziców działającą przy SP Tuszyma. Zaproszeni goście oraz wszyscy uczestnicy spotkania mieli  również możliwość obejrzenia pokonkursowej  wystawy wytworów projektowych. Spotkanie podsumowujące prace projektowe stało się także okazją do degustacji potraw przygotowanych z jabłek oraz   dało możliwość wymiany doświadczeń i  prezentacji efektów działań podjętych w ramach Projektu „Jabłko”.

Zdjęcia    Spotkania z ekspertami  Lekcja plastyki  Ważenie jabłek  Zabawy z jabłkiem

Dekoracja Święto Jabłka     Święto Jabłka    Apel z nagrodami 


 

Szkolny Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Tabliczki Mnożenia”

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzono w tym roku w dniu 25 września. W naszej szkole zorganizowano z tej okazji konkurs matematyczny dla chętnych uczniów klas IV-VI - pn. ,,Mistrz Tabliczki Mnożenia". Konkurs przeprowadzili nauczyciele matematyki: H. Surman i M. Sajdak.

W pierwszym etapie wystartowało 24 uczestników, którzy w czasie pięciu minut mieli obliczyć 40 mnożeń do 100. Do finału (2 x trudniejszego) zakwalifikowało się najlepszych 14 uczniów.

Laureatami zostali:

1 miejsce: Strzelczyk Klaudiusz kl. V i Kużdżał Adrian kl.IV

2 miejsce: Żołądź Amelia, Mordasiewicz Dominika, Madej Kacper i Skowron Michał z kl. VI

3 miejsce: Sęłak Patryk i Piechota Maciej z kl. VI

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich do ćwiczenia tabliczki mnożenia. 


SOKI SĄ PYSZNE !

25 września najpierw w kl. I,, b”, a potem w kl. I ,, a” uczniowie degustowali soki jabłkowe. Najpierw jednak musieli owoce przygotować do wyciśnięcia z nich soku. Ubrani w odpowiednie stroje, pod opieką swoich pań kroiły jabłka na cząstki. Następnie wrzucały do sokowirówki i wypływał pyszny sok. No i teraz można było go degustować. Dzieci stwierdziły, że taki sok mogą pić codziennie. Sokowirówkę obsługiwała p. B. Muniak, a sporą część jabłek przyniosła p. M. Ozimek.

BM


Eliminacje Wojewódzkie Turnieju piłki nożnej o Puchar Premiera RP - Orlik 2012

24 września na orliku w Tuszymie odbyły się eliminacje wojewódzkie Turnieju piłki nożnej o Puchar Premiera RP w kategorii chłopcy starsi. W turnieju wystąpiły zwycięzcy eliminacji gminnych: Gimnazjum nr 1 w Mielcu, Gimnazjum z Wadowic Górnych, Gimnazjum z Radomyśla Wielkiego i Szkoły Podstawowej w Tuszymie. Nad przebiegiem turnieju czuwali organizatorzy Panowie Dariusz Darłak i Robert Darłak. Turniej rozgrywano systemem "każdy z każdym". Zwycięzcą turnieju zostało Gimnazjum nr 1 w Mielcu, które wygrało wszystkie spotkania. O kolejnych miejscach zdecydował "mała tabela". Stosunkiem bramek II miejsce i awans wraz ze zwycięzcom Gimnazjum nr 1 w Mielcu uzyskało Gimnazjum w Radomyślu Wielkim, miejsce III zajęła Szkoła Podstawowa w Tuszymie, miejsce IV Gimnazjum w Wadowicach Górnych. Życzymy zwycięzcom udanych występów w rozgrywkach wojewódzkich.

Skład zespołu: Hubert Partyka, Mikołaj Majka, Bartłomiej Bogdan, Dominik Paszko, Maksymilian Najuch, Michał Muniak, Patryk Sędłak, Wojciech Świderski, Kacper Kozak, Maciej Piechota.

MB

Zdjęcia 


Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce - Mielec 2015

W dniu 22 września b.r. na stadionie MOSiR Gryf w Mielcu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w lekkiej atletyce chłopców i dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowali: Bartłomiej Bogdan - piłeczka palantowa, Kacper Kozak - 1000 m, Wojciech Świderski - 60 m, Hubert Partyka i Michał Muniak - skok wzwyż. Największy sukces osiągnął Hubert Partyka, który zdobył brązowy medal  w skoku wzwyż, Michał Muniak w tym samym konkursie zajął miejsce VI, Wojciech Świderski zajął II miejsce w Finale B na 60 m (ostatecznie VI miejsce w powiecie). Gratulujemy wychowankom Pani Anny Basary udanego startu w zawodach. Opiekę nad zawodnikami podczas mistrzostw sprawował Mirosław Basara.

MB

ZDJĘCIA


Ruszył basen dla maluchów

Od 18 września rozpoczęły się wyjazdy na basen do Pustkowa dla uczniów klas II i III. Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego roku. Uczniowie w każdy piątek będą doskonalić swoje umiejętności pływackie. Życzymy uczniom zapału i wytrwałości w doskonaleniu umiejętności pływackich. Opiekę nad grupami sprawują rodzice uczniów i panie; Agata Borkowska-Gazda, Jadwiga Brożyna i Lucyna Szczutko.

ZDJĘCIA


Rocznica Tragicznego Września 1939 r.

WYCIECZKA DO BLIZNY

17 września uczniowie kl. I – III wyjechali na wycieczkę do Blizny. Najpierw wszyscy posłuchali  historii  badań rakiet V1 i V 2 prowadzonych przez Niemców  w okresie II wojny światowej, oglądnęli eksponaty zgromadzone w Muzeum, obejrzeli film pokazujący start rakiety V1. Największą atrakcją jednak była makieta rakiety i samolot z czasów II wojny światowej. Następnie uczniów czekała uczta przygotowana przez mamy - upieczone kiełbaski, ziemniaki, pyszna herbatka. Na koniec wszyscy uczniowie udali się do lasu. Obserwowali, rozpoznawali rośliny i zwierzęta znajdujące się w poszczególnych warstwach lasu. Oczywiście nazbierali też leśnych skarbów- szyszek, żołędzi, liści. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, bogaci w wiedzę historyczną i przyrodniczą wrócili do szkoły. Podziękowania należą się mamom, które pomogły nakarmić dzieci. Podczas wycieczki opiekę sprawowały panie: Maria Ozimek, Barbara Muniak, Agata Borkowska- Gazda, Jolanta Borys, Barbara Kopacz i Maria Sajdak.

 Apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej u agresji ZSSR na Polskę

17 września, jak co roku, uczniowie wspominali rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę. W tym roku, uczniowie klas IV – VI udali się na cmentarz wojenny, gdzie wysłuchali montażu słowno - muzycznego przygotowanego przez kolegów z klasy szóstej. Następnie przedstawiciele klas złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach żołnierzy. Podczas pobytu na cmentarzu wszyscy uczniowie śpiewali piosenki wojskowe z okresu II wojny światowej. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Anna Basara, Barbara Reguła, Barbara Juwa, Halina Surman. Uroczystość i apel poległych przygotowały panie: Barbara Muniak i Lucyna Szczutko.

 Uczczenie pamięci poległych na Cmentarzu nr 500 w Białym Borze

Wycieczka do Parku Historycznego w Bliźnie


 Eliminacje gminne Turnieju piłki nożnej chłopców starszych o Puchar Premier RP - ORLIK 2012

W dniu 16 września na kompleksie sportowym ORLIK 2012 w Tuszymie odbył się Turniej o Puchar Premiera RP w kategorii chłopcy starsi. Nasi chłopcy spisali się po mistrzowsku i wywalczyli awans do kolejnego etapu rozgrywek. W decydującym meczu pokonali zespół z Gimnazjum w Przecławiu 3:1. Skład zespołu: Hubert Partyka, Mikołaj Majka, Bartłomiej Bogdan, Dominik Paszko, Maksymilian Najuch, Michał Muniak, Patryk Sędłak, Wojciech Świderski, Kacper Kozak, Maciej Piechota.

Opiekunem zespołu była Pani Anna Basara. Gratulujemy chłopcom sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnym turnieju.

MB

zdjęcia 


Światowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy 

12 września obchodziliśmy Światowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy. Nasza szkoła od kilku lat we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy realizuje ogólnopolski program "Ratujemy i Uczymy Ratować". W poniedziałek 14 września uczniowie klasy VI wraz z koordynatorem szkolnym programu WOŚP Panią Anną Basarą zaprosili uczniów klas I naszej szkoły do czynnego włączenia się w obchody tego święta. Uczniowie klasy VI zaprezentowali nabyte w trakcie zajęć z Panią Anną Basarą umiejętności zachowania się i postępowania w sytuacji gdy jesteśmy świadkami wypadku oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Dzieci z pierwszych klas obejrzały film pt. "Doktor Kręciołek" i wraz z kolegami i koleżankami przystąpili do praktycznych ćwiczeń na posiadanych przez szkołę fantomach. Zajęcia bardzo spodobały naszym pierwszakom. Pani Anna Basara podziękowała dzieciom i wychowawcą klas Pani Barbarze Muniak i Marii Ozimek za skorzystanie z zaproszenia na spotkanie z uczniami klas VI i zaangażowanie w trakcie zajęć.

AB

zdjęcia


Spotkanie z policjantami 

Dnia 9 września  w naszej szkole odbyło się spotkanie  z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dotyczyło ono bezpieczeństwa uczniów idących do szkoły i z niej wracających. Dzieci z ciekawością wysłuchały prelekcji mówiącej o zachowaniu się pieszego, rowerzysty, pasażera na drodze. Policjanci przypomnieli o potrzebie noszenia elementów odblaskowych na kurtkach, tornistrach, plecakach, aby być lepiej widocznym na drodze. W ramach bezpieczeństwa dzieci na drodze Komenda Powiatowa Policji w Mielcu przekazał naszym uczniom elementy odblaskowe.

BM 


Turniej o Puchar Premiera RP dziewcząt i chłopców kategoria młodsza

9 września reprezentacje dziewcząt i chłopców wzięły udział w Turnieju o Puchar Premiera RP, który został rozegrany na Boisku Orlika w Przecławiu. Nasze uczennice zajęły II miejsce po serii rzutów karnych, gdyż rozegrany mecz finałowy w regulaminowym czasie nie wyłonił zwycięzcy. Zespół chłopców zajął miejsce V. Składy zespołów:

dziewczęta: Milena Gawryś, Milena Gałda, Izabela Gawryś, Magdalena Surdel, Sylwia Sylwet, Gabriela Mikina, Gabriela Rzeszutek,    

chłopcy: Paweł Czachor, Norbert Janora, Sebastian Wojtaszek, Dawid Hebda, Dawid Ziomek, Michał Gazda, Konrad Haracz, Klaudiusz Strzelczyk, Adrian Kużdżał, Łukasz Pacholczak,  

Opiekę nad zespołami sprawował Mirosław Basara.

MB


Kontynuacja rządowego programu "Mały Pływak"

7 września b.r. uczniowie klas IV i V wznowili wyjazdy na basen w ramach rządowego programu "Mały Pływak" Dzięki uczestnictwu w programie nasi uczniowie nabędą umiejętności pływackie i zdobędą wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z akwenów wodnych. Zajęcia odbywają się na basenie w Pustkowie, którego instruktorzy czuwają nad sprawną nauką pływania naszych uczniów. Opiekę nad grupami sprawują panie: Anna Basara, Ewa Jaworska - Markulis i Lucyna Sczutko.

MB 


NAGRODY DLA FILATELISTÓW Z NASZEJ SZKOŁY

W dniach od 22.06.2015 r. do 25.06.2015 r. odbyła się Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna ,, DEBIUTY XVII KOSZALIN 2015”.  Z naszego koła Nr 40 troje uczniów, po dopełnieniu przez opiekuna wszystkich wymaganych procedur, wystawiało swoje eksponaty po raz pierwszy. Sąd Konkursowy, zgodnie z Regulaminem Wystawy, przyznał następujące nagrody:

Medal Posrebrzany – uczennicy Zuzannie Bąbie ( obecnie uczennica Gimnazjum w Przecławiu) za eksponat pt. ,, Atrakcje turystyczne w Polsce”

Medal Brązowy – uczennicy Dominice Bąbie- kl. IV za eksponat pt. ,, Jubileuszowe karty pocztowe. Wielkie wydarzenia z dziejów Polski.”

Medal BrązowyPiotrowi Żmudzie – kl. III za eksponat pt. ,, Piękna nasza Polska cała”.

Medale, nagrody i dyplomy dotarły do opiekuna p. Barbary Muniak w ostatnich dniach sierpnia. 1 września 2015 r. w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego  nagrodzeni  uczniowie odebrali je z rąk Dyrektorów naszej szkoły. Uczniom i rodzicom serdecznie gratulujemy. Niech te niezwykłe nagrody będą zachętą do dalszej pracy.

BM 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września  dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Tuszymie był uroczystym dniem rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym. W asyście sztandaru szkoły został odśpiewany hymn narodowy i minutą ciszy uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej. Zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły powitali dyrektorzy szkoły Pan Mirosław Basara i Barbara Kopacz. W słowie wstępnym dyrektor przedstawił zebranym nowego katechetę ks. Sławomira Czuba i nauczyciela języka angielskiego Panią Barbarę Regułę, W sposób szczególny dyrektor powitał dzieci i uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Po przedstawieniu nauczycieli wychowawców oddziałów przedszkolnych, szkolnych i pozostałych nauczycieli uczących w Tuszymie dyrektor przekazał informację związane z organizacją pracy szkoły w nowym roku, poinformował o utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego dzieci 3 i 4 w Szkole Filialnej w Białym Borze. Na zakończenie uroczystości zastępca dyrektora szkoły Pani Barbara Kopacz życzyła wszystkim dzieciom i uczniom dobrego samopoczucia w szkole i odnoszenia sukcesów dydaktycznych, artystycznych i sportowych. Następnie dzieci i uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami do swoich klas.

MB

ZDJĘCIA

ZABAWA ANDRZEJKOWA KLAS I- III

27 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki kl. I-III. Uczennice klasy piątej wcieliły się we wróżki i to one zapraszały dzieci do swoich ,, chatek”, gdzie uczniowie mogli poznać swoją przyszłość: kim zostaną, co oznacza ulubiony kolor, gdzie pojadą w najbliższym czasie, kto pierwszy wyjdzie za mąż lub ożeni się. Po wróżbach były też tańce i zabawy przy muzyce. Wszyscy świetnie się bawili. Opiekę sprawowały wychowawczynie kl. I- III.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

3 lutego uczniowie klas I-III bawili się podczas szkolnej zabawy. Sala wypełniła się różnymi bajkowymi postaciami: wróżkami, królami, księżniczkami, itp. Uczniowie nie tylko tańczyli, ale też brali udział w różnych konkursach i zabawach. Zwycięzcy w poszczególnych konkursach otrzymali drobne upominki. Wszyscy- uczniowie i nauczyciele- bawili się świetnie.