Rok szkolny 2011/2012


czerwiec


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

29 czerwca b.r. odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2011/2012. Rozpoczęła je uroczysta Msza Św. na której zgromadzili się uczniowie, rodzice, pracownicy i nauczyciele naszej placówki. Mszę celebrował ksiądz Marcin Mastalski, dla którego była to msza pożegnalna ze społecznością szkolną, w związku z jego przejściem do nowej placówki w Tarnowie. Po Mszy św. odbyły się uroczystości zwiane z zakończeniem roku szkolnego. W swoim przemówieniu dyrektor szkoły pan Mirosław Basara podsumował mijający rok szkolny, przypomniał o ważniejszych wydarzeniach i działaniach szkoły, realizowanych projektach i programach, wysokich wynikach badań trzecioklasistów i bardzo dobrych wynikach sprawdzianów klas VI, przedstawił odniesione sukcesy przez naszych uczniów i szkołę. Podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienny trud i pracę w podnoszeniu jakości pracy szkoły i za wysiłek na rzecz rozwoju szkoły. Podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu, codziennej i sumiennej pracy nasza szkoła jest przyjazną uczniowi, pozwala na rozwijanie talentów i pasji uczniowskich. Pogratulował wszystkim uczniom osiągniętych wyników w nauce, sukcesów i wyróżnień. Zebrani usłyszeli nazwiska uczniów wyróżnionych w nauce.Dyrektor szkoły wraz z Panią Małgorzatą Nicpoń, zastępcą dyrektora szkoły i wychowawcą klasy VI Panią Haliną Surman, wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne od dyrekcji i grona pedagogicznego. Uczniowie wpisali się do szkolnej księgi uczniów wyróżnionych. Podniosłym momentem uroczystości było przekazanie przez uczniów klasy VI sztandaru szkoły swoim młodszym kolegom. Szóstaki przypomnieli, że sztandar jest ważnym symbolem szkoły, który integruje uczniów, rodziców i nauczycieli do wspólnego wysiłku wokół spraw szkoły. Zobowiązali swoich młodszych kolegów do ciągłego osobistego rozwoju i troski o rozwój szkoły. Po przekazaniu sztandaru nastąpił czas pożegnań.Pan Mirosław Basara i Pani Małgorzata Nicpoń podziękowali Pani Marcie Żoli, Przewodniczącej Rady Rodziców, za ponad 12 letnią pracę na rzecz szkoły. Podkreślono, że wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły zaowocował wieloma inicjatywami, które na stałe weszły do tradycji szkoły. Pani Marta i członkowie Rady Rodziców otrzymali od dyrekcji listy z podziękowaniami za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły. Kolejną osobą do, której zwrócił się dyrektor szkoły był Ksiądz Marcin Mastalski. Otrzymał podziękowania za trzyletni trud ponoszony w pracy z dziećmi naszej szkoły, wyrazy wdzięczności za działalność na rzecz szkoły oraz Szkolnego Koła Caritas. Dyrektor życzył Księdzu Marcinowi opieki opatrzności Bożej i wszelkiej pomyślności na dalsze lata kapłaństwa. Do podziękowań dołączyły się dzieci, rodzice i nauczyciele. Ksiądz Marcin podziękował wszystkim za okazaną sympatię, pomoc i współpracę. Zapewnił zebranych, że nasza szkoła będzie dla niego „pierwszą miłością”, która na stałe zagościła w jego sercu.Szczególne pożegnanie związane było z osobą Pani Małgorzaty Nicpoń, zastępcy dyrektora szkoły. Pan dyrektor Mirosław Basara podziękował Pani Małgorzacie za prawie 14 lat wspólnej pracy pedagogicznej, a przez ostanie pięć lat jako jego zastępca. Podkreślił, że jej kreatywność, umiejętność kierowania procesem dydaktycznym i wychowawczym, innowacyjność oraz umiejętność współpracy z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami pozwoliły na wieloaspektowy rozwój szkoły i budowania pozytywnego jej wizerunku. Pogratulował awansu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz wyraził nadzieję na współpracę obu placówek i dalszą współpracę z dyrekcją i gronem pedagogicznym naszej szkoły. Za szczególne osiągnięcia w pracy jako nauczyciel i wychowawca oraz w pracy na stanowisku kierowniczym dyrektor wręczył Pani Małgorzacie Nicpoń Nagrodę Dyrektora Szkoły. Wyrazy wdzięczności dla Pani Dyrektor okazali rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podziękowała za cały okres pracy w naszej szkole, szczególne słowa skierowała do Pani Marii Kozioł, emerytowanej dyrektor szkoły, która przyjmowała Panią Małgorzatę do pracy i która była dla niej osobistym wzorem nauczyciela i dyrektora, podziękowała obecnemu dyrektorowi Panu Mirosławowi Basarze, za to, że „zaryzykował” powołując ją na swojego zastępcę, za szansę rozwoju osobistego i zawodowego oraz możliwość realizacji swoich pomysłów i wizji szkoły. Kierując słowa do koleżanek i kolegów podziękowała za przyjaźń, współpracę i przekazane przez te wszystkie lata doświadczenie. Swoje słowa podziękowań skierowała do pracowników administracji i obsługi dziękując za pomoc w codziennych obowiązkach i gotowość do wspólnego wysiłku. Rodzicom podziękowała za wspaniałą współpracę i wyrozumiałość, uczniom za radość jaką przynosił jej codzienny kontakt z nimi i odnoszone przez nich sukcesy.Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy VI i V przedstawili program artystyczny, w którym w konwencji festiwalu filmowego wręczyli nauczycielom nagrody „filmowe” za wysiłek w ich edukację. Absolwentów szkoły pożegnali uczniowie klas V, którzy przekazali im porady w formie „alfabetu” gimnazjalistów oraz wręczyli drobne upominki. Uroczystości towarzyszyły tańce w wykonaniu uczniów klas 0 – III i piosenki w języku angielskim.Ostatnim akcentem były spotkania uczniów pozostałych klas z wychowawcami i wręczenie świadectw, wyróżnień i nagród książkowych.

Uroczystość przygotowały: Pani Halina Surman, Pani Lucyna Szczutko, Pani Jadwiga Brożyna i Pani Barbara Reguła.

M.B.


Dzień Patrona


Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „Szczypiorniak na Orlikach 2012”

Z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Sponsora Strategicznego Polskiej Piłki Ręcznej - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwo SA, którego partnerami są również firmy: Balcerzak, Nestle Waters i inne podmioty współpracujące ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, zorganizowano po raz pierwszy na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” pilotażowy turniej „Szczypiorniak na Orlikach”. Organizator wyznaczył miejsca rozgrywania Turniejów kwalifikacyjnych do Finału Ogólnopolskiego w Katowicach. Jednym z nich był Orlik w Radomyślu Wielkim, na którym w dniu 4 czerwca 2012 r. wystąpiła nasza reprezentacja dziewcząt. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”. W pierwszym meczu dziewczęta uległy późniejszemu zwycięzcy turnieju reprezentacji ZS w Dzikowcu 0:7, w kolejnych meczach pokonały SP Przecław 4:2, zremisowały z SP Wadowice Górne 7:7. W ostatnim spotkaniu dziewczęta musiały wygrać różnicą 11 bramek, był to warunek aby zająć II miejsce w turnieju. Skoncentrowany i ufny w swoją siłę nasz zespół pokonał zespół z SP Dąbie 16:0. Reprezentacja nasza wystąpiła w składzie: Roksana Żola, Joanna Kolb, Kinga Rusin, Aleksandra Paszko, Iwona Skowron, Natalia Czachor, Wiktoria Moskal, Kinga Betlej, Bożena Krawczyk, Oliwia Rusin i Aleksandra Knap. Wyróżnienie dla najlepszej zawodniczki w naszej drużynie otrzymała Joanna Kolb, która z rąk organizatora turnieju Pana Jacka Moskalczyka otrzymała puchar i dyplom. Wszyscy uczestnicy otrzymali puchary i dyplomy oraz nagrody od sponsorów w postaci pamiątkowych koszulek z napisem z logo sponsorów i hasłem „Kocham Piłkę Ręczną”. Gratulujemy dziewczętom udanego startu.

Kolejność turnieju kwalifikacyjnego: I m.-Dzikowiec, II m.-Tuszyma, III m.-Wadowice Górne, IV m.-Przecław, V m.-Dąbie

Opiekunem zespołu był pan Mirosław Basara i pan Tadeusz Król.

MB


maj


Gminny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Piątych

29 maja 2012r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Piątych. Wzięło w nim udział 18 najlepszych matematyków z gminy Przecław – zwycięzcy etapu szkolnego.

Po godzinnym ,,łamaniu głowy” w czasie którego uczestnicy rozwiązywali 5 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Tytuł laureata uzyskali:

1 miejsce Mikołaj Białek SP Tuszyma

2 miejsce Oliwia Majka SP Dobrynin

3 miejsce Marcelina Nakonieczna SP Łączki Brzeskie

Karolina Chmura SP Łączki Brzeskie

Hubert Dyndur SP Przecław

Tytuł finalisty uzyskali:

4 miejsce Kamil Lachowicz SP Tuszyma

5 miejsce Daria Grzyb SP Łączki Brzeskie

Zwycieżcy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami rzeczowymi. Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych konkursach. Dziękujemy także nauczycielom-opiekunom uczniów, którzy przyjechali ze swoimi wychowankami oraz brali udział w pracach komisji konkursowej oceniając rozwiązania zadań konkursowych.

Organizatorami tego etapu konkursu byli matematycy naszej szkoły: p. Marian Sajdak i p. Halina Surman.

Zdjęcia


Turniej piłki nożnej chłopców klas starszych

25 maja na obiektach Orlika 2012 przy Szkole Podstawowej w Tuszymie odbyły się Finały Gminne w piłce nożnej chłopców klas IV – VI. W turnieju uczestniczyły drużyny ze szkół w: Dobryninie, Rzemieniu, Łączek Brzeskich, Kiełkowa, Przecławia i Tuszymy. Turniej rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W finale Turnieju zmierzyły się reprezentacja szkoły z Dobrynina pokonał gospodarzy 5:2. W szkolnej reprezentacji wystąpili: Maciej Szczutko, Hubert Kulig, Tomasz Barnaś, Wiktor Surdel, Kacper Gazda, Patryk Maćkowski, Dominik Jędrychowski, Kamil Kruk, Michał Posłuszny i Patryk Ludwikowski.

Zespół prowadzili: Anna Basara i Mirosław Basara.

MB


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna

W dniach 24-26 maja uczennica naszej szkoły Oliwia Rusin uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna, którego finał miał miejsce we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej, w której uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją, której przewodniczącym był prof. dr hab. Jan Miodek. Było to nie lada wyzwanie dla młodych mówców. Oprócz zmagań z językiem polskim na uczestników konkursu czekało wiele atrakcji: warsztaty, zajęcia integracyjne, wykład profesora Jana Miodka, przedstawienia Teatru Furtka oraz wycieczka po Wrocławiu.

Opiekunem finalistki była pani Lucyna Szczutko


Gminne Zawody w 3-boju lekkoatletycznym

18 maja b.r. na stadionie w Przecławiu odbyły się zawody w 3-boju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg na 60 m, rzut piłką palantową i skok w dal. W reprezentacji dziewcząt wystąpiły: Marlena Pacholczak, Weronika Torba, Olga Żuchowska, Patrycja Gałda i Kamila Dragan, w reprezentacji chłopców wystąpili: Sebastian Piechota, Michał Tokarz, Kamil Maćkowski, Jakub Kosiorowski i Dominik Machnik. Po podliczeniu punktów wielobojowych nasze dziewczęta zajęły II miejsce, zespół chłopców III miejsce. Do zawodów zespoły przygotowała pani Anna Basara.

MB


Konkurs „Baw się razem z nami”

15 maja b.r. w naszej szkole odbył się Finał Gminny Konkursu „Baw się razem z nami” dla klas I – III szkół podstawowych. W konkursie uczestniczyły reprezentacje ze szkół w: Białym Borze, Dobryninie, Kiełkowie, Łączek Brzeskich, Przecławia, Rzemienia, Wylowa i Tuszymy. Po rozegraniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wyników zwycięzcom Konkursu została Szkoła Podstawowa w Tuszymie, II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Rzemieniu, a III miejsce Szkoła Podstawowa w Rzemieniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i puchary oraz słodki poczęstunek. Nad przebiegiem konkursu czuwał organizator konkursu i sędzia pan Mirosław Basara. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Izabela Gawryś, Amelia Knap, Julia Wrażeń, Weronika Adamska, Julia Zych, Szymon Siedlecki, Jakub Opiela, Daniel Ludwikowski, Karol Gazda, Kacper Lasek. Do konkursu uczniów przygotowała i poprowadziła do zwycięstwa pani Anna Basara.

Nasi uczniowie reprezentowali Gminę Przecław w Finale Powiatowym, który odbył się w dniu 24 maja b.r. na obiektach Orlika przy Szkole Podstawowej nr 9 w Mielcu. Nasza szkoła zajęła VI miejsce w Powiecie.

Gratulujemy uczniom i nauczycielowi prowadzącemu zespół dobrego występu.

MB


Konkurs wiedzy o twórczości Janusza Korczaka

17 maja w bibliotece przy Domu Kultury w Tuszymie odbył się konkurs czytelniczy o życiu i twórczości Janusza Korczka. Wzięli w nim udział uczniowie klasy czwartej, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat utworów. Dziesięcioro najlepszych uczniów otrzymało dyplomy i książki. Wszyscy zaś uczestnicy dostali słodki upominek.

Organizatorkami konkursu były panie: Maria Mika i Lucyna Szczutko.


Klasowe e-Konkursy Matematyczne

W dniu 6 maja 2012 zakończyły się trwające od początku II semestru na platformie MOODLE szkoły klasowe konkursy matematyczne p.n. ,, Dodatkowe Zadania Matematyczne klasa VI" i ,,Dodatkowe Zadania Matematyczne klasa V".

Najlepszymi i najbardziej wytrwałymi matematykami okazali się:

w klasie VI (udział wzięło 17 uczniów):

Czachor Natalia 1 m.

Rusin Oliwia 2 m.

Szczutko Maciej 3 m.

Kopera Patryk 4 m.

w klasie V (13 uczestników):

Kopera Klaudia 1 m.

Lwowska Aleksandra 2 m.

Lachowicz Kamil 3 m.

Białek Mikołaj 4 m.

Gratulujemy zwyciezcom i życzymy samych szóstek z matematyki. Organizatorem konkursów był p. M. Sajdak.


Wycieczka do Zwierzyńca POKL

Dnia 10 maja 2012 r. odbyła się wycieczka do Zwierzyńca – Roztoczańskiego Parku Narodowego, w której uczestniczyli uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Przecław, biorący udział w zajęciach z przedmiotów ścisłych i ekologii w ramach projektu „Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław” realizowanego przez Gminę Przecław z siedzibą w 39 – 320 Przecław, ul. Kilińskiego 7 i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.


Mistrzostwa klasowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców

Po dwóch miesiącach rozgrywek klasowych w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców wyłoniono mistrzów z poszczególnych klas

Klasa IV

Marlena Pacholczak –I miejsce Dominik Machnik - I miejsce

Zuzanna Bąba - II miejsce Michał Tokarz - II miejsce

Weronika Torba - III miejsce Jakub Kosiorowski – III miejsce

Klasa V

Aleksandra Knap – I miejsce Kamil Lachowicz – I miejsce

Wiktoria Ochab - II miejsce Wiktor Surdel - II miejsce

Martyna Siecińska - III miejsce Kacper Gazda - III miejsce

Klasa VI

Roksana Żola - I miejsce Maciej Szczutko - I miejsce

Joanna Kolb - II miejsce Tomasz Barnaś - II miejsce

Oliwia Rusin - III miejsce Patryk Kopera - III miejsce

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek za zaangażowanie i udział.

Rozgrywki zorganizowali i czuwali nad ich przebiegiem nauczyciele wychowania fizycznego: pani Anna Basara i pan Mirosław Basara

MB


,,Ziemia - Nasz Wspólny Dom" Światowy Dzień Ziemi

24 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. W tym dniu wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w happeningu ekologicznym Marsz Zielonych.Uczniowie bardzo solidnie przygotowali się do akcji; wykonali liczne transparenty i plakaty z hasłami ekologicznymi. Uczestnicy przemaszerowali trasą ze szkoły w kierunku cmentarza wojennego Tuszyma-Biały Bór, następnie minęli młyn i wrócili do szkoły. Miłośnicy przyrody wykrzykiwali hasła i śpiewali piosenki o tematyce ekologicznej. Chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko zaśmiecaniu środowiska, zanieczyszczaniu gleby, powietrza i wody w swoim otoczeniu. Opiekę nad uczestnikami Marszu sprawowali nauczyciele i wychowawcy.Drugim punktem obchodów święta Ziemi był apel dla wszystkich uczniów w szkole. Uczniowie klasy IV, pod opieką p. M. Wszołek i p. H. Surman, przedstawili inscenizacje o planecie Ziemi. Młodzi aktorzy pokazali, jak niebezpieczne są zagrożenia dla Ziemi spowodowane konsumpcyjnym stylem życia jej mieszkańców. Ponadto na widzów czekały jeszcze muzyczne atrakcje: Zuzanna Bąba, uczennica klasy IV, zachwyciła publiczność grą na gitarze i wykonaniem piosenki ekologicznej. A uczniowie klasy I, pod opieką p. J. Borys, gościnnie zaprezentowali taniec „leśnych ludków” oraz piosenką przywitali wiosnę.Z pewnością wszyscy uczniowie zapamiętają tę uroczystość i postarają się wcielić w życie naukę, którą niósł ze sobą ten wiosenny happening.

Koordynatorem akcji była p. Małgorzata Wszołek nauczyciel przyrody naszej szkoły

MARSZ ZIELONYCH


Gminny Turniej "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"

W dniu 17.04.2012 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w gminnym turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Organizatorami turnieju była Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Automobilklub z Mielca oraz Urząd Miejski w Przecławiu. W rywalizacji brało udział 7 drużyn z całej gminy. Nasz zespół w składzie: Radosław Brożyna, Kacper Gazda, Wiktor Surdel zdobyli III miejsce. Chłopcy wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, sprawnością jazdy na rowerze oraz umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do turnieju uczniów przygotowała p. Jolanta Borys

MB


Szkolne Spotkanie Wielkanocne

W dniu 04.04.2011 w naszej szkole odbyło się tradycyjne Spotkanie Wielkanocne. Uczestniczyli w nim dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci oraz dzieci i rodzice. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy II. Przypomnieli oni zwyczaje wielkanocne Polski Południowo-wschodniej. Przygotowano także prezentację multimedialną na ten temat. Na zakończenie dzieci wręczyły gościom i pracownikom szkoły okolicznościowe prezenty – ,,kurczaczki wielkanocne”. Spotkanie przygotowali Maria Sajdak i Marian Sajdak.

ZDJĘCIA


marzec


Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych

Miło nam poinformować, że uczennica klasy VI naszej szkoły Oliwia Rosin uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego pod patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Oliwia dzięki sumiennej pracy oprócz uzyskania zaszczytnego tytułu Laureata decyzja Pana Kuratora Oświaty została zwolniona ze sprawdzianu uczniów klas VI i uzyskała 40 punktów czyli maksymalną ilość punktów, które mogła zdobyć na sprawdzianie. Gratulujemy Oliwii jej sukcesu oraz Pani Lucynie Szczutko, która przygotowywała ją do konkursu. Kolejną uczennicą naszej szkoły, która odniosła sukces w konkursie przedmiotowym jest uczennica klasy V Izabela Bigos. W Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego, którego organizatorem było Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, a patronat nad konkursem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty Iza uzyskała tytuł Finalisty.Gratulujemy Izie odniesionego sukcesu oraz jej opiekunowi Pani Barbarze Regule.

MB


luty

Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych klasy F1N
zaliczane do Pucharu Polski 2012

W dniu 19.02.2012r. zgodnie z kalendarzem imprez w modelarstwie lotniczym Aeroklubu Polskiego rozegrano ogólnopolskie zawody modeli szybowców halowych klasy F1N zaliczane do Pucharu Polski. Po 2-letniej przerwie organizacji tej imprezy podjęła się Sekcja Modelarska Aer. Mieleckiego i Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. Zawody – dzięki uprzejmości i wsparciu dyrekcji MOSiR rozegrano w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. Równolegle rozegrano również Mistrzostwa klubów i stowarzyszeń w tej klasie dla zawodników do lat 14-tu zrzeszonych w klubach modelarskich na terenie Mielca i okolic i niezrzeszonych.

W zawodach naszą modelarnię szkolną reprezentowali: Jakub Kosiorowski, Dominik Machnik i Kamil Kujawski z klasy IV oraz nasz absolwent Grzegorz Sajdak. Dla młodych kolegów były to pierwsze zawody, na których zdobywali doświadczenia w sporcie modelarskim. Sukces w Mistrzostwach klubów i stowarzyszeń Mielca odniósł Grzegorz Sajdak zajmując I miejsce z wynikiem 79 sek. W przyszłych zawodach liczymy także na sukcesy młodszych modelarzy. Opiekunem grupy był p. Marian Sajdak

Ciekawe!

Od 19.02.2012 rekord hali w Mielcu w długości lotu modelu szybowca halowego klasy F1N wynosi 40.7 sek. a ustanowił go zwycięzca w kategorii wiekowej seniorów - Waldemar Mroczek z Aer. Włocławskiego (suma 3-ch lotów 117.2 sek.).


FERIE SZKOLNE

W okresie ferii zimowych, które trwały w naszym województwie od dnia 30 stycznia do 10 lutego br. uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w różnych formach wypoczynku. Propozycję ciekawych zajęć, wyjazdów i sposobów spędzenia czasu wolnego przygotowali nauczyciele naszej szkoły oraz Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie. Dzieci brały udział w zabawach karnawałowych, zajęciach i turniejach sportowych, wyjazdach na lodowisko, basen, teatru i kina. Prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci takie jak: modelarnia lotnicza, zajęcia plastyczne i muzyczne, zajęcia z przyrody w pracowni ekologicznej, zajęcia w bibliotece i pracowni komputerowej. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie dobrze i aktywnie wykorzystali czas wypoczynku zimowego i wrócą do szkoły wypoczęci i z ochotą przystąpią do pracy w II półroczu roku szkolnego.

MB


styczeń


Międzyklasowy Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Matematyki"

Od 2 października do 8 stycznia na MOODLE naszej szkoły można było rozwiązywać zadania matematyczne w ramach konkursy zadaniowego ,,Mistrz Matematyki". W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas VI i V. Najleszymi e-matematykami a właściwie e-matematyczkami okazały się:

Kopera Klaudia 1 m.

Czachor Kinga 2 m.

Czachor Natalia 3 m.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

Konkurs zorganizował i przeprowadził p. M. Sajdak


„Wspomnień Czar” czyli Dzień Babci i Dziadka u przedszkolaków

 27 stycznia 2012 r. w Samorządowym Domu Kultury w Tuszymie odbyła się impreza środowiskowa dla babć i dziadziów dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie. Maluchy w ciekawym i nowoczesnym stylu przedstawiły tańce i piosenki z lat 60 i 70 przenosząc gości w lata ich młodości. Gustownie dobrane stroje, wystrój sali oraz rekwizyty oddawały charakter tamtych, niezapomnianych czasów. Atmosfera i wesoły nastrój udzielił się gościom, którzy włączyli się w śpiew piosenek: „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Jadą wozy kolorowe”, „Parostatek”, „Orkiestry dęte” czy „Spacer dziką plażą”. Nie zabrakło też wzruszeń, kiedy dzieci wręczały drogim dziadkom własnoręcznie wykonane portrety z ich podobizną. Całość spotkania uwieńczyła biesiada, której towarzyszyła muzyka płynąca z winylowych płyt odtwarzanych na zabytkowym „ Bambino”. Nad scenografią, oprawą choreograficzną i organizacją integracyjnego spotkania czuwały wychowawczynie klas: Jadwiga Brożyna i Agata Borkowska - Gazda. Oprócz licznie przybyłych dziadziów w uroczystości uczestniczyli zawsze niezawodni: Pan Dyrektor Mirosław Basara, Pani Wicedyrektor Małgorzata Nicpoń i Pani Maria Mika pracownik Biblioteki Publicznej w Tuszymie. Organizatorzy spotkania dziękują Pani Elżbiecie Augustyn – Gruszce Dyrektorowi Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie za udostępnienie sali widowiskowej oraz rodzicom za przygotowanie poczęstunku i pomoc w szyciu strojów dla dzieci.


grudzień


Mistrzowie Tabliczki Mnożenia

Po trzech etapach klasowych konkursów matematycznych w klasach VI i V wyłoniono zwycięzców - Mistrzów Tabliczki Mnożenia.

Są to:

w klasie VI:

Ludwikowski Patryk -1 m.

Rusin Oliwia - 1 m.

Szczutko Maciej - 2 m.

Swół Konrad - 3 m.

w klasie V:

Białek Mikołaj - 1 m.

Lachowicz Kamil - 1 m.

Kopera Klaudia - 2 m.

Gazda Kacper - 3 m.

Knap Aleksandra - 3.

Konkurs zorganizował i przeprowadził p. M. Sajdak


Dyktando z języka angielskiego

Dnia 19 grudnia 2011 r. uczniowie naszej szkoły i Szkoły Filialnej w Białym Borze wzięli udział w dyktandzie języka angielskiego. Celem dyktanda było rozwijanie umiejętności słuchania tekstu czytanego w języku obcym, utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych. Uczniowie mieli za zadanie napisanie zestawu słówek lub krótkiego tekstu ze słuchu dyktowanego w języku angielskim.W kategorii klas V i VI pierwsze miejsce w pisaniu dyktanda w klasach zajęła Oliwia Rusin z klasy VI, drugie miejsce Konrad Swół z klasy VI, a miejsce trzecie Izabela Bigos z klasy V.W klasach II i III pierwsze miejsce w pisaniu dyktanda zajęła Adrianna Szeliga z klasy III, drugie miejsce Rafał Wilk z klasy III Szkoły Filialnej w Białym Borze, a miejsce trzecie Amelia Żołądź z klasy II.Szczególne wyróżnione otrzymała uczennica klasy VI Marlena Mordec.Gratulujemy wszystkim udziału w dyktandzie,a wyróżnionym odniesionego sukcesu.

Dyktando przygotowały nauczycielki języka angielskiego naszej szkoły Pani Barbara Reguła i Pani Barbara Jaskółka.


Mikołaj ze Szkolnym Kołem Caritasu

W dniu 8.12.2011r. z inicjatywy Szkolnego Koła Caritas odbyło się spotkanie mikołajkowe z przedszkolakami. Członkinie koła w prezentacji multimedialnej przybliżyły dzieciom życie i działalność świętego Mikołaja – biskupa. Już teraz maluchy nie będą miały problemu z odróżnieniem biskupa od Mikołaja coca-coli.Podczas spotkania dzieciaki rozwiązywały krzyżówki związane z grudniem, atmosferą przedświąteczną, śpiewały piosenki o Mikołaju. Dzielnie przeciskały się przez „komin świętego”, pakowały prezenty w ,,pracowni aniołków”. Wykazały się spostrzegawczością w wyszukiwaniu różnic na mikołajkowych plakatach, które wykonała p. Jadwiga Brożyna.

Spotkanie przyniosło wiele radości i wzruszeń. Gratulujemy paniom Agacie Borkowskiej Gaździe i Jadwidze Brożynie tak mocnych i zgranych zespołów. Za pomoc dziękujemy dziewczętom z Caritasu.

Potyczki mikołajkowe przygotowali i przeprowadzili p. Anna Basara i Ks. Marcin Mastalski.

MB

Mikołaj 2011 XII


SANTA CLAUS TOURNAMENT – TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

Dnia 1 grudnia 2011 r. odbył się Turniej Mikołajkowy, w którym wzięli udział uczniowie klasy V. Głównym celem spotkania była integracja uczniów ,podniesienie sprawności fizycznej oraz wzbogacenie i utrwalenie słownictwa w języku angielskim. Turniej składał się z wielu konkurencji językowo – sportowych. Uczniowie dopasowywali angielskie słówka związane z okresem świątecznym do ich odpowiedników w języku polskim, rozwiązywali świąteczne krzyżówki, odnajdywali różnice na dwóch podobnych obrazkach, pokonywali labirynt i wykazali się pomysłowością podczas pakowania prezentów. Konkurencje sportowe polegały na wkładaniu pluszaków do worka na czas, przechodzeniu przez komin i układaniu wieży z paczek. Wielu emocji dostarczył konkurs Jaka to kolęda / piosenka świąteczna?”. Turniej dał okazję do integracji zespołu klasowego i rywalizacji sportowej powiązanej z pogłębieniem znajomości języka angielskiego. Na zakończenie, uczniowie wraz z opiekunami i panem Dyrektorem Mirosławem Basarą podsumowali korzyści płynące z integracyjnego spotkania wyrażając nadzieję, że taka forma nauki i zabawy będzie kontynuowana.

Turniej przygotowały i prowadziły: p. Anna Basara i p. Barbara Reguła

Dziękujemy uczennicom SU za pomoc w sprawnym przebiegu turnieju.


listopad


„EtnoShow” w Warszawie

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie od trzech lat biorą udział w ogólnopolskim programie ,,EtnoLog - zaloguj się na ludowo!”. Jest to program edukacyjny, w którym dzieci poznają kulturę ludową swojej miejscowości, przyglądają się zanikającym już obrzędom i tradycjom. Jednocześnie uczą się jak z wykorzystaniem Internetu dzielić się swoimi spostrzeżeniami z uczniami z innych regionów Polski. Zadaniem młodych etnologów jest dostrzeganie i opisywanie zmian, jakie zachodzą w tradycyjnej kulturze wsi oraz troska o zachowanie dawnych obrzędów, zawodów i muzyki. Uczestnicy programu badając kulturę dawnej wsi przejmują z niej to co jest wartościowe, bliskie i inspirujące. W tym celu dzieci przeprowadzają wywiady z dziadkami i babciami, przygotowują przedstawienia z okazji świąt, uczą się wykonywać ozdoby świąteczne, poznają gwarę i regionalne potrawy. Aby przybliżyć dawne obrzędy organizujemy w szkole spotkania, biesiady, warsztaty, na których dzieci mają okazję zapoznać się z twórcami ludowymi, spróbować tuszymskich smakołyków, posłuchać ludowych przyśpiewek, poznać rękodzieło artystyczne i zdobyć umiejętności praktyczne. Zdobyte w ramach takich działań umiejętności prezentowane są mieszkańcom innych regionów Polski. Okazją do takich spotkań i wymiany doświadczeń jest Ogólnopolska Prezentacja Projektów EtnoShow w Warszawie. 29 listopada 2011 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkolnej prezentacji kultury ludowej EtnoShow w Warszawie. To była już druga nasza wizyta na targach kultury ludowej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Młodzi wykonawcy: Dominika Bąba, Aleksandra Surdel, Maksymilian Najuch, Julita Kopacz, Karol Gazda, Marlena Gawryś, Madej, Roksana Moskal, Michał Muniak, Gabriela Rzeszutek, Norbert Janora zaprezentowali tańce lasowiackie: „Cebulka”, „Byczek” i „Lasowiak” oraz przyśpiewki ludowe. Na stoiskach przygotowanych przez Panie Agatę Borkowską –Gazdę i Jadwigę Brożynę można było zobaczyć i spróbować nasze miejscowe przysmaki: broziaki, chleb ze smalcem, bułkę drożdżową. Swoje prace prezentowała pani Maria Kozioł. Duże wrażenie i zaciekawienie wzbudziły kwiaty z bibuły oraz ozdoby wykonane technika decoupage. O realizowanym w naszym szkole projekcie opowiadali uczniowie klasy czwartej: Zuzanna Bąba i Jakub Kosiorowski. Efekty pracy nauczycieli i uczniów zostały wysoko ocenione przez ekspertów: Maję Dobosz,- Stowarzyszenie Animacyjno Badawcze „Flaneur”, Antoninę Rysiewicz – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Marcina Mierzejewskiego - Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a występy maluchów podbiły serca widowni. Po udanym występie dzieciaki czekała jeszcze jedna atrakcja, zwiedzanie Centrum Kopernika. Była to doskonała okazja do zabawy i nauki. Mimo zmęczenia dzieci uczestniczyły w różnorodnych eksperymentach z dziedziny fizyki, chemii, przyrody, poznały korzenie naszej cywilizacji. W imieniu uczniów i nauczycieli pracujących w projekcie składamy podziękowania Panu Burmistrzowi Ryszardowi Wolaninowi, Panu Dyrektorowi Januszowi Krakowskiemu i dyrekcji szkoły za pomoc w przygotowaniu wyjazdu.


Turniej Podsumowujący Projekt „Organizacja zajęć sportowych dla uczniów klas II i III”

Na hali sportowej w Zespole Szkół w Przecławiu w dniu 25.11.2011 r. odbył się Turniej Podsumowujący Projekt „ Organizacja Zajęć Sportowych dla uczniów klas II i III” (obecnie klasy IIIi IV). Projekt realizowany był w okresie maj – listopad 2011 r. przez Gminne Szkolne Stowarzyszenie Sportowe w Przecławiu ze środków Gminy Przecław. W turnieju uczestniczyły szkoły podstawowe z Rzemienia z opiekunem Panią Małgorzatą Drop, Dobrynina z opiekunem Panią Teresą Majką, Wylowa z opiekunem Panią Barbarą Jaskółką, Łączek Brzeskich z opiekunem Panią Joanną Bator i Tuszymy z opiekunem Panią Anną Basarą. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Prezes GSSS w Przecławiu Pan Tadeusz Król, powitał on reprezentacje szkół wraz z opiekunami oraz licznie zgromadzonych rodziców uczestników. Koordynator Projektu Pan Mirosław Basara przypomniał zebranym cele projektu oraz podkreślił, że dzisiejsza wspólna zabawa ma promować zdrowy styl życia, integrować młodych mieszkańców Gminy Przecław oraz wdrażanie rodziców i dzieci do uczestnictwa w szeroko rozumianej Kulturze Fizycznej. Konkurencje sportowe przygotowane przez organizatorów miały na celu zaprezentowanie zdobytych przez dzieci umiejętności w zakresie gier zespołowych m.in. piłki ręcznej, piłki nożnej i koszykówki. Wspólne zmagania zespołów zakończyły mecze w mini piłkę ręczną pomiędzy zespołami dziewcząt i chłopców.

Na zakończenie Turnieju wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali imienne pamiątkowe dyplomy i plakietki z hasłem „Jestem wysportowany” oraz słodkie upominki.Szkołę w Tuszymie reprezentowali: Kamila Dragan, Karol Gazda, Wiktoria Muniak, Filip Opiela, Marlena Pacholczak, Sebastian Piechota, Szymon Siedlecki, Marlena Strzelczyk, Weronika Torba, Olga Żuchowska , Kacper Lasek. Opiekun Anna Basara.

MB

ZDJĘCIA


Szkolne Zawody Latawcowe

ZDJĘCIA


Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

W dniu 24.11.2011 r. zespół Gminnego Szkolnego Stowarzyszenia Sportowego w Przecławiu, w którego składzie wystąpiły uczennice naszej szkoły, uczestniczył w Turnieju Wojewódzkim Piłki Ręcznej Dziewcząt. Turniej rozgrywany był w Dzikowcu, na którym gościły zespoły z Rzeszowa, Radomyśla, Wadowic, Przecławia i Dzikowca. W kategorii młodziczka młodsza reprezentacja naszej gminy zajęła II miejsce ulegając zespołowi z Dzikowca i wygrywając z zespołem z Rzeszowa. W reprezentacji GSSS w Przecławiu wystąpiły następujące dziewczęta z naszej szkoły: Roksana Żola, Joanna Kolb, Kinga Betlej, Natalia Czachor, Kinga Czachor, Karolina Pacholczak, Bożena Krawczyk, Magdalena Majka i Aleksandra Knap. Skład zespołu uzupełniły dziewczęta z Łączek Brzeskich i Dobrynina. Gospodarze turnieju wyróżnili dyplomami i nagrodami niespodziankami bramkarkę Bożenę Krawczyk i prawoskrzydłową Joannę Kolb. Gratulację otrzymała również kapitan zespołu Roksana Żola.

Opiekunami zespołu byli Tadeusz Król i Mirosław Basara.

MB


Akcja UNICEF „Wszystkie kolory świata” uczniowie naszej szkoły pomagają dzieciom w Sierra Leone

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie po raz kolejny uczestniczą w charytatywnej  akcji organizowanej przez UNICEF Polska. W tym roku aktywnie zaangażowali się w ogólnoświatowy projekt "Wszystkie Kolory Świata", którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji, otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. Akcję w szkole koordynują nauczycielki: Anna Basara i Jolanta Borys. W ramach projektu uczniowie przygotowywali specjalne charytatywne laleczki UNICEF. Najmłodsi uczniowie tworzyli małe arcydzieła pod kierunkiem nauczycieli, rodziców i dziadków, natomiast starsi samodzielnie zmagali się z wykrojami, szyciem i zdobieniem laleczek na zajęciach z techniki. Dzięki międzypokoleniowej współpracy powstało 80 szmacianych laleczek, które są symbolami pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda z laleczek ma swoją tożsamość. Dzieci wybrały dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój a także imię i wiek, które umieściły w specjalnym "akcie urodzenia". Laleczki zostaną sprzedane podczas organizowanego w szkole Dnia Babci i Dziadka oraz podczas wywiadówki szkolnej. Pomoc w akcji zadeklarował także Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na konto UNICEF skąd trafią do potrzebujących dzieci w Sierra Leone oraz wspomogą program szczepień w tym kraju. Spośród wszystkich lalek społeczność szkolna wybrała laleczkę, która będzie reprezentowała Tuszymę w konkursie UNICEF-u. Wygrała lalka o imieniu RIRI pochodząca z Barbados, którą uszyła Milena Gawryś wraz z rodzicami. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na oficjalnej stronie UNICEF Poland między 20 stycznia, a 17 lutego b.r.

 


październik 


DYSKOTEKA SZKOLNA


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

4 października 2011 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Poprzedziła je kampania wyborcza. Kandydaci na plakatach wyborczych przedstawiali swoją „wizję” szkoły, pomysły na jej funkcjonowanie oraz propozycje dla uczniów spędzania czasu wolnego. W wyniku głosowania, nad którego przebiegiem czuwały opiekun SU p. Anna Basara, p. Barbara Muniak i p. Paulina Kurgan, przewodniczącą SU szkoły została Maria Skowron z klasy V, a zastępcą Natalia Czachor z klasy VI. Pozostali członkowie SU to: Kinga Czachor, Sabina Kopala, Magdalena Majka, Karolina Pacholczak, Michał Posłuszny i Oliwia Rusin. Za nami już pierwsze działania. Zebrano propozycje uczniowskie do planu pracy samorządu uczniowskiego. Opracowany plan pracy na rok szkolny 2011/2012 i przedstawiono go dyrektorowi szkoły na wspólnym spotkaniu. Dyrektor pogratulował nowym władzą SU wyboru, zaakceptował plan pracy i życzył satysfakcji w działaniu na rzecz całej społeczności uczniowskiej.

 


Indywidualne Mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

We wtorek 4 października 2011 r. reprezentacja powiatu mieleckiego w lekkiej atletyce wzięła udział w zawodach wojewódzkich. Gminę Przecław reprezentowała dwójka naszych uczniów: Michał Posłuszny – mistrz powiatu mieleckiego w rzucie piłką palantową i Natalia Czachor – v-ce mistrzyni w skoku wzwyż dziewcząt. Michał i Natalia mieli możliwość uczestniczenia w wielkiej imprezie, na której gościło ponad 300 sportowców z całego województwa podkarpackiego. Zdobyte doświadczenie będzie procentowało w kolejnych startach w zawodach.

Opiekunem zawodników był p. Mirosław Basara


 

Mistrzostwa Gminy w szachach – Kiełków

4 października 2011 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie Mikołaj Białek i Kamil Lachowicz wzięła udział w zawodach gminnych w „grze Królów” szachach. Chłopcy w klasyfikacji zespołowej zajęli II miejsce ustępując reprezentacji SP Przecław. Kolejne miejsce zajął zespół z Dobrynina. Mamy nadzieje, że udział w zawodach wpłynie na większe zainteresowanie tą piękną, wymagającą strategicznego myślenia grą w szachy.

Opiekunem zespołu była p. Anna Basara


 

wrzesień


Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Mielec

27.09.2011 r. na błoniach za Hotelem Polskim w Mielcu odbyły się zawody powiatowe w indywidualnych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: klasy III – IV – Julia Wilczyńska, Kamila Dragan, Kamil Maćkowski. Klasy V – VI – Wiktor Surdel, Kacper Gazda, Patryk Maćkowski, Kinga Betlej i Natalia Czachor.

Opiekunem uczniów była p. Anna Basara

 


Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Mistrzostwach w lekkiej atletyce

W dniu 21 września 2011 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Mieleckiego w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się na terenach MOSiR w Mielcu. Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: Hubert Kulig, Joanna Kolb, Roksana Żola, Mikołaj Białek, Radosław Brożyna, Natalia Czachor, Karolina Pacholczak, Michał Posłuszny, Kamil Kruk, Sebastian Piechota, Kinga Betlej, Aleksandra Knap, Wiktor Surdel.

Gratulujemy sukcesów:

Michał Posłuszny – I miejsce w rzucie piłeczką palantową

Natalia Czachor – II miejsce w skoku wzwyż

Hubert Kulig – V miejsce w skoku wzwyż

Mikołaj Białek – VI miejsce w skoku wzwyż

Joanna Kolb – III miejsce w Finale B w biegu na 60 m

Wiktor Surdel – III miejsce w Finale B w biegu na 60 m

Michałowi i Natalii życzymy powodzenia w zawodach wojewódzkich w Rzeszowie.

Opiekunami reprezentacji szkolnej byli: p. Anna Basara i p. Mirosław Basara.

Zawody LA Mielec


Wycieczka rowerowa do Blizny

16 września b.r. uczniowie z klasy piątej uczestniczyli w wycieczce rowerowej. Celem wyprawy była wizyta w Parku Historycznym w Bliźnie. Na miejscu uczniowie poznali historię poligonu, na którym testowano „cudowną broń Hitlera” rakiety V-1 i V-2. Znaczna część wystawy poświęcana jest postaci płk. Aleksandra Rusina ps. „Rusal”, żołnierza AK i WiN, który rozpracowywał ten tajny hitlerowski poligon rakietowy i dowodził oddziałami partyzanckimi w czasie II wojny światowej. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się makiety wyrzutni rakietowej V1 i V2, Góry Śmierci w Pustkowie, wykonane przez naszych uczniów: m.in. Kacpra Gazdę i Radosława Brożynę. Wyprawa była świetna lekcją historii i poznania ciekawych miejsc naszego regionu. Opiekunami bylipani Barbara Reguła, Lucyna Szczutko i Anna Mazur.

 


Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

Okazją do szczególnej lekcji historii były odwiedziny uczniów naszej szkoły w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. W ramach kilkuletniej współpracy naszej szkoły z DPS w Mielcu, w dniu30 września 2011 r. uczniowie klas III, V i VI zaprezentowali program artystyczny związany z rocznicami tragicznego września 1939 r. Wiersze i piosenki w wykonaniu najmłodszych uczniów dostarczyły wzruszeń zarówno uczestnikom jak i mieszkańcom domu. Wspólne śpiewanie piosenek wrześniowych i recytowanie wierszy przez dzieci i widzów oraz łzy świadczyły o tym, że spotykamy się z prawdziwymi świadkami historii. Na zakończenie spotkania kilka osób podzieliło się z dziećmi wspomnieniami z czasów wojny.W drodze powrotnej uczniowie obejrzeli wystawę plenerową na Placu Armii Krajowej pod tytułem „Mielec wczoraj i dziś – śladami starej fotografii” przygotowaną przez Mielecką Grupę Fotograficzną. Można było na niej zobaczyć archiwalne zdjęcia stolicy naszego regionu jaką jest Mielec.

ZDJĘCIA


II Turniej Orlików o Puchar Premiera Donalda Tuska - Tuszyma

W ramach II turnieju Orlika w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Tuszymie odbyły się trzy turnieje.

I turniej – 7 .09.2011 r. Chłopcy rocznik 2000 –2001

Skład reprezentacji naszej szkoły: Michał Tokarz, Sebastian Piechota, Kamil Maćkowski, Dominik Machnik, Wiktor Surdel, Kacper Gazda, Radosław Brożyna, Mikołaj Białek, Kamil Lachowicz, Michał Skrzypek, Grzegorz Skrzypek, Paweł Wilk, Krystian Piechota.

Chłopcy zajęli V miejsce

II Turniej – 10.09.2011 r. Chłopcy rocznik 1998 – 1999

Skład reprezentacji naszej szkoły: Tomasz Barnaś, Dominik Jędrychowski, Kamil Kruk, Patryk Maćkowski, Michał posłuszny, Hubert Kulig, Maciej Surdel, Daniel Tezzon, Kamil Żurek.

Chłopcy zajęli III miejsce

III Turniej – 14.09.2011 r. rocznik 1998 – 1999

Skład reprezentacji naszej szkoły: Oliwia Rusin, Roksana Żola, Magdalena Majka, Aleksandra Knap, Joanna Kolb, Magdalena Kozioł, Klaudia Knap, Klaudia Świątek, Iwona Opiela, Angelika Betlej, Marcelina Koziorowska, Paulina Kozioł.

Dziewczęta zajęły I miejsce i awansowały do kolejnej fazy Turnieju – eliminacji wojewódzkich.

Opiekunami zespołu byli: Anna Basara i Mirosław Basara.


Apel z okazji rocznicy tragicznego września

1 i 17 września to rocznice, które od ponad 72 lat wspominamy jako jedne z najtragiczniejszych w historii naszego narodu. W miesiącu tym na lekcjach wychowawczych i historii przypominamy o agresji Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę. W dniu 19 września b.r. odbył się uroczysty apel, który przybliżył uczniom tragizm tamtych dni. Montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie klas III, V i VI. Uroczystość przygotowały: p. Lucyna Szczutko, p.Barbara Muniak i p. Anna Basara.

 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011 r. w Szkole Podstawowej w Tuszymie rozpoczęto nowy rok szkolny. Uroczystości poprzedziła msza św., którą odprawił nasz katecheta ksiądz Marcin Mastalski. Dyrektor szkoły Mirosław Basara przywitał zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególne słowa powitania skierował do uczniów klas zerowych i pierwszych oraz nowego nauczycielu języka angielskiego Pani Barbary Jaskółki. Dyrektor życzył uczniom wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy i sukcesów w nauce, nauczycielom zapału w pracy i sukcesów wychowanków, rodzicom radości z dokonań swoich dzieci. Miłym akcentem inauguracji nowego szkolnego była obecność brygadiera mgr. inż. Romana Kołacza Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu. W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wręczył on dyplom i nagrody rzeczowe dla uczennicy naszej szkoły Gabrieli Rzeszutek, która zajęła II miejsce w Ogólnopolski Konkursie „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” – edycja 2011. Gabrysia otrzymała gromkie brawa od zgromadzonych na uroczystości. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 


SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZYMIE „SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW”

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall „Rokiem Odkrywania Talentów”. Na stronie ministerstwa pojawiły się mapy miejsc oraz szkół odkrywców talentów, którym przyznano ten zaszczytny tytuł. Jednym z pierwszych w powiecie mieleckim i województwie tytuł miejsc odkrywania talentów uzyskała Gmina Przecław. Z kolei tytuł „Szkół odkrywców talentów” uzyskała nasza szkoła, która wraz ze Szkołą Podstawową w Łączkach Brzeskich są jedynymi szkołami wyróżnionymi przez Panią Minister w Gminie Przecław.

Systematyczna praca nauczycieli z dziećmi prowadzona w ramach różnorodnych programów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz odnoszone sukcesy uczniów są dowodem na to, ze szkoła zasługuje na ten zaszczytny tytuł. Decyzją Pani Minister z dnia 30 czerwca 2011 r. nasza szkoła pojawiła się na mapie Szkół Odkrywców Talentów. Łącznie w powiecie mieleckim jest 8 takich szkół. Gratulacje z okazji zdobycie tego prestiżowego tytułu należą się wszystkim nauczycielom pracującym w naszej szkole. Uczą oni dzieci wiary w swoje siły i umiejętności, inspirują do podejmowania wyzwań oraz pozwalają odkrywanie talentów.